Sivu päivitetty 17.4.2019
Esimiestyön kehittämisellä tuloksellista toimintaa

Esimiestyön kehittämisellä tuloksellista toimintaa

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä hyvä esimiestyö on yritykselle korvaamaton kilpailukyvyn lähde. Ketteryys ja muutoskyky vaativat uusia esimiestaitoja ja muutosjohtamista. Tuloksellinen esimiestyö on suunnan näyttämistä, asioiden toimeenpanoa, ihmisten innostamista ja omaa esimerkkiä. Hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan.

Kohderyhmä 

Esimiehenä työskentelyään aloittavat ja / tai omien taitojensa kehittämiseen pyrkivät esimiehet. 

Tavoitteet 

Valmennuksessa selkeytät omaa esimiesrooliasi, omia vahvuuksiasi ja kehittämisalueitasi esimiestyössä. Valmennuksessa otat haltuun esimiestyön kokonaisuuden: opit ohjaamaan ja suunnittelemaan työryhmäsi työskentelyä. Valmennuksen aikana kehitetään yhtenäistä esimieskulttuuria. 

Tavoitteena on uuden oivaltaminen, kokemusten jakaminen ja opitun jalostaminen omaan työyhteisöön sopivaksi. 

Keskeinen sisältö

1. Esimiehen rooli 
2. Ihmisten johtaminen 
3. Viestintä ja vuorovaikutus 
4. Prosessien johtaminen ja lean 
5. Tuloksen ja suorituksen johtaminen 
6. Muutoksen johtaminen 
7. Työturvallisuus ja työhyvinvointi 

Työskentelymenetelmät 

Menetelmämme ovat valmentavia, kehittymiseen ohjaavia ja käytännönläheisiä. Niitä ovat mm. osallistavat työpajat, asiantuntija-alustukset ja coaching. Saat esimiehen osaamissalkku –työkirjan, joka on itsenäiseen työskentelyyn suunniteltu materiaali. Työkirjassa olevien tehtävien avulla voit pohtia ja arvioida omaa esimiestyötäsi ja sen kehittämistä. Työkirjan tehtävät liittyvät valmennustilaisuuksissa käsiteltyihin aiheisiin.

 
Esimiehen osaamissalkku –valmennuskokonaisuus muokataan vastamaan asiakasorganisaation tarvetta ja strategisia tavoitteita.

Esimiehen osaamissalkku on vaikuttava ja tuloksekas valmennus, joka nostaa esimiestyön mitatusti.