Sivu päivitetty 4.7.2019
GAS (Goal Attainment Scaling)

GAS (Goal Attainment Scaling)

GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmäkoulutuksessa perehdytään asiakaslähtöiseen tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin. Kela suosittaa menetelmäkoulutusta GAS-tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin osallistuville työntekijöille.

Koulutus on suunnattu Kelan kanssa yhteistyötä tekeville kuntoutuksen ammattilaisille (esim. musiikki-, toiminta-, fysio- ja psykoterapeuteille) sekä muille kuntoutuksen tavoitteenasettelusta ja arvioinnista kiinnostuneille. GAS soveltuu esim. sosiaalialalle lastensuojeluun. 

Sisältö ja toteutus

GAS on asiakaslähtöinen ja monialainen tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamisen arviointiin tarkoitettu työkalu. GAS:n avulla luodaan terapialle selkeitä, tunnistettavia ja asiakkaalle merkityksellisiä tavoitteita.

GAS-menetelmä on kuntoutuksen tuloksellisuuden arvioinnin työkalu Kelan standardeissa palveluntuottajille. Menetelmän käyttö olisi hyödyllistä myös muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä tämä mahdollistaisi yhteisen kielen ja käsitteistön tavoitteden asettamiseen.

GAS-koulutus on suunniteltu yhteistyössä Kelan kanssa. Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • osaa laatia ja tarkastaa GAS-tavoitteita sekä arvioida niiden saavuttamista
  • osaa soveltaa GAS-menetelmää käytäntöön ja perustella sen käyttöä.

Koulutus on laajuudeltaan 3 opintopistettä ja se toteutetaan täysin verkko-opintoina. Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä, ja vuorovaikutus kouluttajan sekä ryhmän kesken tapahtuu verkkovälitteisesti. 1 opintopiste vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. 

Aikataulutetut tehtävien palautukset ja verkkokeskustelut rytmittävät koulutuksen etenemistä.

Koulutukseen sisältyy 3 pakollista etäyhteydellä toteutettavaa "lähitapaamista" seuraavasti:

  • 30.9.2019 klo 17.00–18.00
  • 28.10.2019 klo 17.00–18.00
  • 25.11.2019 klo 17.00–18.00

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.