Sivu päivitetty 23.1.2019
GAS (Goal Attainment Scaling)

GAS (Goal Attainment Scaling)

GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmäkoulutuksessa perehdytään asiakaslähtöiseen tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin. Kela suosittaa menetelmäkoulutusta GAS-tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin osallistuville työntekijöille.

Koulutus on suunnattu Kelan kanssa yhteistyötä tekeville kuntoutuksen ammattilaisille (esim. musiikki-, toiminta-, fysio- ja psykoterapeuteille) sekä muille kuntoutuksen tavoitteenasettelusta ja arvioinnista kiinnostuneille. GAS soveltuu esim. sosiaalialalle lastensuojeluun. 

Ajankohta: 2.4., 7.5. & 5.11.2019 klo9.00-16.00

Sisältö

GAS on asiakaslähtöinen ja monialainen tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamisen arviointiin tarkoitettu työkalu. GAS:n avulla luodaan terapialle selkeitä, tunnistettavia ja asiakkaalle merkityksellisiä tavoitteita.

GAS-menetelmä on kuntoutuksen tuloksellisuuden arvioinnin työkalu Kelan standardeissa palveluntuottajille. Menetelmän käyttö olisi hyödyllistä myös muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä tämä mahdollistaisi yhteisen kielen ja käsitteistön tavoitteden asettamiseen.

GAS-koulutus on suunniteltu yhteistyössä Kelan kanssa. Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • osaa laatia ja tarkastaa GAS-tavoitteita sekä arvioida niiden saavuttamista
  • osaa soveltaa GAS-menetelmää käytäntöön ja perustella sen käyttöä

Koulutus on laajuudeltaan 3 opintopistettä sisältäen 3 lähipäivää ja itsenäistä työskentelyä.

HUOM! Koulutuksen hyväksytty suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät läsnäoloa lähiopetuspäivissä.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.