Sivu päivitetty 19.7.2019
Hoitotason ensihoito

Hoitotason ensihoito

Keväällä 2011 tuli voimaan Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluja koskeva asetus (340/2011). Asetuksen mukaan sairaanhoitaja voi toimia ensihoidossa hoitotasolla suoritettuaan vähintään 30 op laajuisen opintokokonaisuuden ammattikorkeakoulussa, jossa on ensihoidon koulutusohjelma. Hoitotason ensihoito 30 op täyttää asetuksen määrittelemän koulutusvaateen.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakea sairaanhoitajat, joilla on jo työkokemusta sairaalan ulkopuolisesta, vähintään perustason ensihoidosta min. puoli vuotta.

Ajankohta

Koulutus käynnistyy 24.4.2019 Turun AMK:n Kupittaan kampuksella (Joukahaisenkatu 3, Turku). Koulutuksen päättymispäivä tarkentuu.

Sisältö ja toteutus

Koulutus koostuu kliinisen osaamisen vahvistamisesta (22 op) sekä ensihoidon kehittämisosaamisesta (8 op). 

Keskeiset sisältöalueet:

 • Ammatillinen osaaminen ensihoidossa
 • Ensi- ja akuuttihoitojärjestelmä ja viranomaisyhteistyö
 • Johtaminen ensihoidossa
 • Turvallisuus ensihoidossa
 • Erilaisten potilasryhmien ensihoito
 • Lääke- ja nestehoito akuuttihoitotyössä
 • Ensihoidon kehittäminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne sisältävät lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua mm. verkko-oppimisympäristön avulla sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelija hyödyntää työkokemustaan ja omia ensihoidon työelämäyhteyksiään joko harjoittelemalla kliinisiä taitoja omalla työpaikallaan tai itse järjestämässään harjoittelupaikassa (esim. harjoittelu keikkatyöpaikalla). Lähiopetusta on 20 päivää, noin kaksi/ kuukausi (pyrkimyksenä peräkkäiset päivät). 

Kevään 2019 lähipäivät: 24.4., 25.4., 22.5. ja 23.5.2019. 

Arviointi

Koulutuksen lopussa osaaminen arvioidaan valtakunnallisella ensihoidon tutkintokoulutuksen kirjallisella kokeella (sis. varsinainen tenttikerta + 2 uusintamahdollisuutta), taitokokeilla sekä loppusimulaatioilla. Todistuksen saannin edellytyksenä ovat

 1. valtakunnallisen hoitotason tentin suorittaminen hyväksytysti
 2. taitokokeiden ja loppusimulaatioiden suorittaminen hyväksytysti 
 3. aktiivinen osallistuminen lähipäiviin
 4. hyväksytysti suortitetut oppimistehtävät sekä kehittämistehtävä
 5. maksettu opintomaksu.

Valtakunnallisen kirjallisen kokeen läpäisemiseen on 3 tenttikertaa (uusintatentit voivat sijoittua koulutuksen päättymisen jälkeiseen ajankohtaan). Opiskelijalla on 1/2 vuotta aikaa täydentää puuttuvia opintojaan.

Koulutuksesta sanottua

Lue lisää koulutuksesta ja opiskelijoiden kokemuksista (9Lives koulutustoteutus).

Turun AMK:ssa on käynnissä tällä hetkellä jo 11. hoitotason ensihoidon koulutus. Syksyllä 2018 saimme käyttöömme uudet simulaatio-oppimistilat Medisiina D:ssä.

Aikaisempien ryhmien opiskelijapalautteista poimittua:

"Loistavat opettajat, koska molemmilla on hyvä teoreettinen tietopohja ja vankka käytännön kokemus, joka näkyy opetuksessa.  Kehityin valtavasti vuoden aikana, enemmän kuin osasin ajatella."

"Elämäni parhaiten sijoitetut 2900€. Olen saanut koulutuksesta paljon oppia teoriatietoon ja käytäntöön. Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet siirtyä hoitotasolle."

"Hyvä kurssi, jota voi suositella työtovereille."

Video kautta pääset tutustumaan Turun AMK:n hoitotason ensihoidon koulutukseen ja simulaatioharjoitukseen vanhoissa simulaatiotiloissamme.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan

 • Kliininen asiantuntijuus -tutkimusryhmä
 • kehittämässä laivoilla työskentelevien sairaanhoitajien ja perämiesten lääkinnällisiä valmiuksia, ensihoitoa, potilasturvallisuutta, työturvallisuutta ja meriturvallisuutta: OnBoard-Med-hanke