Sivu päivitetty 17.4.2019
INNOPEDA® Training Center

INNOPEDA® Training Center

Työelämän tarpeet ja työelämässä vaadittava osaaminen muuttuvat. Asiaosaamisen lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä erilaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä.

Turun ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka eli Innopeda® vastaa näihin muutospaineisiin ja tarjoaa kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle perustuvan tavan kehittää työelämässä tarvittavia innovaatiovalmiuksia.

Innopeda® Training Center (ITC) on kaikkea Innopedaan liittyvää toimintaa koordinoiva yksikkö, joka organisoi erilaisia Innopeda-koulutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä kokoaa yhteen Turun ammattikorkeakoulun Innopeda-kouluttajina toimivan henkilöstön.

Epäennustettavassa muutoksen maailmassa huomisen osaajien kouluttamiseen tarvitaan uusi oppimisen kulttuuri, joka vahvistaa kykyämme toimia innovaatioympäristöissä.

Lue lisää Innopedasta