Sivu päivitetty 17.4.2019
International Business Expert

International Business Expert

International Business Expert -ohjelman tarkoituksena on kehittää osallistujien Tyynenmeren Aasian ja saksankielisen Euroopan kaupan ja liiketoimintakulttuurien erikoisosaamista. Opinnot antavat osallistujille hyvät valmiudet hakeutua Aasian ja saksankielisen Euroopan maiden kauppaa käyvien yritysten tai yhteisöjen palvelukseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Koulutuksen päätavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia työllistyä ohjelman päättymisen jälkeen kansainvälisen liiketoiminnan työtehtäviin.

Ohjelmaan etsitään ensisijaisesti kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon suorittaneita osallistujia, jotka soveltuvat koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella hyvin kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijatehtäviin. Osallistujilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen osaamista.

Ohjelmaan valitaan haastattelujen perusteella 20 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa – valintahaastatteluun osallistuminen on edellytys ohjelmaan pääsylle. Sekä Tyynenmeren Aasian että saksankielisen Euroopan maiden suuntautumisvaihtoehtoon otetaan kumpaankin 10 opiskelijaa. Projektityöpaikan etsiminen käynnistyy hakijan ja kouluttajan yhteistyönä heti sen jälkeen, kun Varsinais-Suomen TE-toimisto on vahvistanut hakijan hyväksymisen ohjelmaan. 

Aikataulu

Koulutusohjelman toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu 1.10.2018–29.5.2019 yhteistyössä Aasian kaupan asiantuntijayrityksen, Avaintulos Oy:n, kanssa. Lähiopetusjakson koulutus pidetään ajalla 1.10.–31.12.2018 ja 18.–22.3.2019 niin, että opetusta on 5 päivänä viikossa, 7–8 tuntia päivässä.

Ohjelman noin 5 kuukauden pituinen työssäoppimisjakso projektityöyrityksissä alkaa 2.1.2019. Työssäoppimisjakso voidaan toteuttaa Suomessa tai ulkomailla.

Ohjelman 5 päivän pituinen lomajakso on ajalla 18.–22.2.2019.

Opetussisällöt

Valmennuksen keskeiset sisältöalueet ovat:

 • Kaakkois-, Itä- ja Etelä-Aasia sekä saksankielinen Eurooppa liiketoiminta-alueina 
 • Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi
 • Etabloituminen Aasian ja Euroopan markkinoille
 • Vastuullinen liiketoiminta, brändistrategiat 
 • Kansainvälinen liikejuridiikka ja -etiikka
 • Ostaminen, logistiikka ja kansainvälisen kaupan rahoitus
 • Vientitoiminnan ja myyntityön johtaminen
 • Esiintymis- ja asiakaspalvelutaidot 
 • Tiimityö- ja esimiestaidot
 • Projektijohtaminen
 • Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media

Opintomatka

International Business Expert -ohjelman Aasian suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille sisältyy toukokuussa 2019 Kiinaan ja Hongkongiin suuntautuva 8 päivän pituinen opintomatka. Matkan johtajina toimivat Avaintulos Oy:n kouluttajat Jukka Lahtinen ja Susanna Lahtinen.

Saksankielisen Euroopan suuntautumisvaihdon opiskelijat tekevät 7 päivän pituisen opintomatkansa Saksaan toukokuussa 2019. Saksan opintomatkan johtajana toimii Turun ammattikorkeakoulun kouluttaja Timo Holopainen.

Kouluttajat

Koulutusohjelman valmentajina on 30 kansainvälisen liiketoiminnan kokenutta asiantuntijaa. Turun ammattikorkeakoulu ja Avaintulos Oy ovat toteuttaneet vuosien 1994–2017 aikana yhteistyössä 12 vastaavantyyppistä kansainvälisen kaupan asiantuntijakoulutusohjelmaa. Vuonna 2017 päättyneen kansainvälistymisohjelman osallistujien työllistymisaste huhtikuussa 2018 oli 88 %. Ohjelman pääkouluttajina toimivat Susanna Lahtinen ja Timo Holopainen.

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta 31.8.2018 mennessä. Täytä sähköinen koulutushakemus osoitteessa www.te-palvelut.fi  (koulutusnumero 679379). Lisätietoja hakemisesta saat TE-toimiston koulutusneuvonnan palvelunumerosta 0295 020 702.

Hakemukseen pitää liittää ajantasainen CV, joka Sinun tulee toimittaa heti hakemuksen tekemisen jälkeen sähköpostiosoitteisiin: jukka(a)avaintulos.fi ja katja.meltola(a)turkuamk.fi.

Varsinais-Suomen TE-toimiston hyväksymät hakijat kutsutaan yhteen seuraavista valintahaastattelupäivistä: maanantai 27.8.2018, tiistai 4.9.2018 tai perjantai 7.9.2018. Ohjelmaan valitut opiskelijat voivat käynnistää projektityöpaikan haun heti hyväksymispäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

Ohjelman toteutuksesta, sisällöistä, aikatauluista ja muista tärkeistä asioista antavat lisätietoja Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuspäällikkö Pirjo Koskiahde, pirjo.koskiahde(a)turkuamk.fi, 050 5985 756 ja Avaintulos Oy:n toimitusjohtaja Jukka Lahtinen, jukka(a)avaintulos.fi, 0400 622 878.

Kustannukset

Koulutusohjelman toteutuksen rahoittavat ohjelmaan osallistuvat projektityöyritykset ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Projektityöyrityksen Turun ammattikorkeakoululle maksama ohjelman osallistumismaksu on 2000 euroa (+ alv 24 %). Ohjelman lähiopetus- ja työssäoppimisjakso sekä opintomatka ovat osallistujille maksuttomia.

Työvoimakoulutus on taloudellisesti tuettua koulutusta. Taloudellisista etuuksistasi saat lisätietoja osoitteesta www.te-palvelut.fi tai omasta TE-toimistostasi.