Sivu päivitetty 4.7.2019
Kipukoulutus – kipuasiakkaan motivoiva haastattelu ja kroonisen kivun hyväksyminen

Kipukoulutus – kipuasiakkaan motivoiva haastattelu ja kroonisen kivun hyväksyminen

Kipu on yleinen ilmiö: tavalla tai toisella jokainen tulee elämänsä aikana osalliseksi kivusta. Terapian näkökulmasta varsinkin kroonisen kivun haasteet liittyvät tyypillisesti löydösten vähäisyyteen suhteessa henkiseen kärsimykseen. Koettu kipu ja poikkeavat löydökset eivät kohtaa, jolloin kivuille ei voida osoittaa fyysistä lähdettä. Tutkimusten mukaan psykososiaaliset tekijät altistavat krooniselle kivulle ja ylläpitävät sitä sekä estävät kivun kanssa selviämistä. Psykososiaaliset tekijät (esim. pelot, uskomukset, depressio, itsensä tarkkailu, pystymättömyyden tunne) saadaan selville ainoastaan osaavassa haastattelussa. Motivoiva haastattelu on pätevä keino selvittää, millaisena asiakas kokee ja ymmärtää kivun. 

Krooninen kipu käsitetään pysyväksi ilmiöksi. Sen paraneminen on epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta. Kroonisen kivun kanssa voi oppia elämään. Prosessi on pitkä, mutta se kannattaa. Ihmisestä tulee suopeampi, joustavampi ja armollisempi kipua ja koko elämää kohtaan. Kipu ei enää ole este vaan syy tehdä sitä, mitä haluaa. Elämästä voi nauttia kroonisesta kivusta huolimatta. Krooninen kipu ei yksin tee elämästä kurjaa.

Koulutuksessa perehdytään kipupotilaan kohtaamiseen ja haastatteluun sekä kroonisen kivun hyväksymiseen. Koulutus antaa valmiuksia keskustelevampaan työtapaan ja haastaa asiakas tarkastelemaan kriittisesti omaa suhdettaan kipua kohtaan, joka perustuu kokemuksen ymmärtämiseen. Asiakkaan oman ajattelutavan ja haitallisten käytösmallien muutos ovat keskeisiä tekijöitä selvitä kroonisen kivun kanssa.

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille, sairaanhoitajille ja muille, jotka kohtaavat työssään kipuasiakkaita.

Ajankohta 5.–6.9.2019 klo 9.00–16.00

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja

 • ymmärtää psykososiaalisten tekijöiden yhteyden kipukokemukseen
 • ymmärtää kivun kokemuksellisuuden
 • osaa selittää itselle ja asiakkaalle, mistä kipukokemus rakentuu
 • osaa analysoida omaa haastattelustrategiaa
 • haluaa kehittää omia vuorovaikutustaitoja
 • osaa selittää, mitä hyväksyminen tarkoittaa
 • ymmärtää hyväksymiseen vaikuttavia tekijöitä
 • ymmärtää hyväksymisprosessin
 • osaa käyttää Chronic Pain Acceptance Questionnaire -kyselyä.

Sisältö ja toteutus

1. pvä: Kipupotilaan kohtaaminen ja motivoiva haastattelu

 • Psykososiaaliset riskitekijät, yellow flags
 • Kokemuksen määrittely
 • Motivoivan haastattelun teoreettinen perusta
 • Haastattelun eri strategiat

2. pvä: Kroonisen kivun hyväksyminen

 • Miten kroonisen kivun hyväksyminen on mahdollista
 • Kroonisen kivun hyväksymisen edut
 • Hyväksymisprosessi
 • Chronic Pain Acceptance Questionnaire

Koulutus on laajuudeltaan 2 opintopistettä sisältäen ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää sekä yksilöllisen kirjallisen tehtävän. Ennakkotehtävänä osallistuja perehtyy kroonisen kivun hyväksymistä ja vuorovaikutusta käsitteleviin tieteellisiin artikkeleihin. Lähipäivät sisältävät luentoja, haastattelu-demoja ja pienryhmätyöskentelyä. Yksilöllinen kirjallinen tehtävä tehdään ja palautetaan lähipäivien jälkeen. Tehtävästä saa kirjallisen palautteen kouluttajalta. 

Kouluttajasta

Tapio Ojala on valmistunut OMT-fysioterapeutiksi vuonna 1997. Hän on suorittanut manuaalisen terapian kansainvälisiä opintoja mm. Lontoossa. Kognitiivisen psykoterapian lyhytterapiatutkinnon hän suoritti 2005. Ojala valmistui terveystieteiden maisteriksi vuonna 2010 pääaineenaan fysioterapia ja sivuaineena pedagogiikka. Vuonna 2015 hän väitteli Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden tohtoriksi. Kroonista kipua käsittelevä väitöskirja on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Ojala on esitellyt väitöskirjansa Glasgowssa IFOMPT:n konferenssissa ja 9/2016 IASP:n konferenssissa Jokohamassa. Hän julkaisi viime vuonna väitöskirjaansa perustuvan teoksen Kivun kanssa (2018).

Tällä hetkellä kouluttaja työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.