Sivu päivitetty 5.7.2019
Controller-koulutus, 12 op

Controller-koulutus, 12 op

Talous on yritystoiminnan keskiössä ja laskentatoimen tuottamaa tietoa tarvitaan oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Tähän tehtävään yritys tarvitsee osaavaa controlleria. Controllerin on osattava toimia kehittämistiimissä aktiivisessa roolissa ja tuottaa taloudellista informaatiota yritysjohdon käyttöön omatoimisesti.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tai opistotason taloushallinnon tutkinnon suorittaneille, joilla on jo ulkoisen laskennan perusosaamista ja jotka haluavat suuntautua controller-tyyppisiin tehtäviin. Hakijoilla toivotaan olevan työnantaja tai muu yritys, jolle voi tehdä kehittämistehtävän.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon taloushallinnon osaamisalan koko tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista.

Toteutus

Koulutus koostuu 16 iltapäivästä sekä kehittämistehtävästä.

Koulutus toteutetaan luentoina ja käytännön harjoituksina ja se sopii hyvin työn ohessa suoritettavaksi.

Etäopiskelua tuetaan verkko-opetusympäristöllä.

Pääsisällöt, toteutusajankohdat ja kouluttajat

1. Budjetointi ja kannattavuus

Näytä lisää

Keskeiset sisällöt
• budjetointi prosessina
• tulos- ja rahoitusbudjetin laatiminen
• kannattava yritystoiminta
• katetuottolaskenta

Suositeltava oheislukemisto:
1. Järvenpää-Länsiluoto-Partanen-Pellinen: Talousohjaus ja kustannuslaskenta
2. Eklund-Kekkonen: Kannattavuuslaskennan taitajaksi
3. Stenbacka-Mäkinen-Söderström: Kannattavuuden avaimet

Toteutusajankohta:

24.9.2019 (aloitus), 3.12.2019 ja 17.12.2019

Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

2. Taulukkolaskenta taloushallinnon ammattilaiselle

Näytä lisää

Keskeiset sisällöt
• lyhyt ohjelmistokertaus sekä käyttöä tehostavia vinkkejä
• tiedon tuonti Exceliin
• aineiston muokkaaminen raportointiin soveltuvaksi
• suuren tietomäärän analysointi ja tarkastelu eri näkökulmista
• hyödyllisiä funktioita
• tiedon havainnollistaminen
• tutustuminen PowerPivotiin

Toteutusajankohta:

8.10.2019, 22.10.2019 ja 5.11.2019 ja 19.11.2019

Kouluttaja: Virpi Raivonen, Turun ammattikorkeakoulu

3. Taloushallinnon juridiikka

Näytä lisää

Keskeiset sisällöt:
• sopimusoikeus
• kaupparekisteri
• velkasuhteet ja vakuudet
• saatavan perintä
• toiminimi, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt

Suositeltava oheislukemisto:
1. Annola, Saarnilehto: Sopimusoikeuden perusteet
2. Norros: Velvoiteoikeus
3. Villa: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

Toteutusajankohta:

10.3.2020 ja 24.3.2020

Kouluttaja: Kai Johansson, Turun ammatti-instituutti

4. Hinnoittelu

Näytä lisää

Keskeiset sisällöt
• erilaiset hinnoittelumenetelmät
• hinnoittelun kannattavuuden arviointi
• katetuottohinnoittelun periaatteet
• toimintolaskenta

Suositeltava oheislukemisto:
1. Järvenpää-Länsiluoto-Partanen-Pellinen: Talousohjaus ja kustannuslaskenta
2. Eklund-Kekkonen: Toiminnan kannattavuus
3. Stenbacka-Mäkinen-Söderström: Kannattavuuden avaimet

Toteutusajankohta: 

7.4.2020

Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

5. Tilinpäätöksen analysointi

Näytä lisää

Keskeiset sisällöt
• tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen
• tunnuslukuanalyysi
• asiat lukujen takana

Suositeltava oheislukemisto:
1. Niskavaara: Yritystaloutta esimiehille
2. Salmi: Mitä tilinpäätös kertoo
3. Niskanen-Niskanen: Tilinpäätösanalyysi

Toteutusajankohta:

21.4.2020 ja 5.5.2020

Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

6. Projektin taloudenohjaus ja suunnittelu

Näytä lisää

Keskeiset sisällöt
• talousprosessit ja tuloksellisuus
• tuottavuuden parantaminen
• talousarvion laadinta
• talousraportit ja niiden tulkinta
• tunnusluvut ja johtopäätökset

Suositeltava oheislukemisto:
Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY. (Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataus-sivulle.)

Toteutusajankohta:

19.5.2020 ja 2.9.2020

Kouluttaja: Irina Eklund, Turun ammatti-instituutti

Keskeiset sisällöt
• talousprosessit ja tuloksellisuus
• tuottavuuden parantaminen
• talousarvion laadinta
• talousraportit ja niiden tulkinta
• tunnusluvut ja johtopäätökset

Suositeltava oheislukemisto:
Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY. (Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataus-sivulle.)

Toteutusajankohta:

19.5.2020 ja 2.9.2020

Kouluttaja: Irina Eklund, Turun ammatti-instituutti

7. Vuorovaikutustaidot

Näytä lisää

Keskeiset sisällöt
• tehokas esitys
• erilaiset kokous- ja neuvottelutilanteet
• neuvottelun rakenne
• tehtäväjako ja roolit
• neuvottelutaktiikka
• oman ajan hallinta
• johtoryhmätyöskentely, raportointi

Toteutusajankohta:

22.9.2020

Kouluttaja: Paula Aali, Turun ammattikorkeakoulu

8. Kehittämistehtävä

Näytä lisää

Toteutusajankohta:

Kesä 2020, palautus 15.9.2020 mennessä

13.10.2020, päätöstilaisuus, kehitystehtävien läpikäynti


Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

Tulostettava esite (PDF)