Sivu päivitetty 25.4.2019
Laadukas EKG ja sen systemaattinen tulkinta

Laadukas EKG ja sen systemaattinen tulkinta

Tiedätkö EKG -rekisteröinnin kriittiset kohdat ja osaatko tunnistaa EKG -löydöksiä? Vahvista ja syvennä EKG -osaamistasi käytännönläheisesti EKG -asiantuntijan johdolla.
 
Ti 17.9.2019 klo 9-16
 
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille huomioiden myös ensihoidon näkökulma, ja sen tavoitteena on lisätä käytännön läheisesti osallistujan EKG -osaamista.

Toteutus ja sisältö

Koulutuspäivä toteutetaan käytännön läheisesti yhdistäen teorialuentoa sekä harjoittelua esimerkkikäyrien avulla. Osallistujille jaetaan kirjallisena materiaalina ”EKG -työkirjanen” ja esimerkkejä EKG -löydöksistä. Tämän lisäksi osa opetuksesta tapahtuu workshopeissa: EKG ensihoidon kontekstissa (12-16 kytkentäiset laitteet) sekä EKG sairaalaolosuhteissa. Myös osallistujien omille kysymyksille on varattu käsittelyaikaa ja omia EKG-käyriä voi lähettää etukäteen koulutuspäivillä tunnistettavaksi.

EKG-asiantuntija Hanna-Maarit Riskin käytännön läheinen teoriaosuus:

  • EKG -rekisteröinnin kriittisiä kohtia käydään läpi teoriassa ja esimerkkikäyrin.
  • EKG -laitteella harjoitellaan rekisteröimään: lepo-EKG, rytmikäyrä ja 15-kytkentäinen EKG, selän kytkentöjä ja peilikuvakytkentöjä.
  • EKG -artefaktien merkitystä virhetulkinnoille  kuvataan esimerkkikäyrin.
  • Käytännön esimerkein harjoitellaan normaalin EKG -käyrän tunnistamista.
  • Käytännön esimerkein opetellaan tunnistamaan erikoisrekiteröintejä vaativia  EKG -löydöksiä sekä potilaan henkeä uhkaavia EKG -löydöksiä.

Workshopit:

  • EKG-rekisteröintitilanteita harjoitellaan ensihoidon kontekstissa (Jani Paulin)
  • EKG-rekisteröinnin harjoittelu sairaalaolosuhteissa (Hanna-Maarit Riski)

 

Osallistujien kommentteja aiemmista toteutuksista:

"Runsaasti asiaa ja uutta, paljon käytännön työtä helpottavia vinkkejä/neuvoja! Koulutuksesta on konkreettista hyötyä päivittäisessä työssäni."

"Esitys oli erittäin mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava. Itselle jäi varmempi olo näytteenottoon, kun ymmärtää mitä löydöksiä voi tulla esiin Ekg:stä. Ennen kaikkea osaa pois sulkea mahdolliset häiriötä aiheuttavat asiat näytteenotossa."

"Kouluttaja oli asiansa osaava, innostava. Kouluttajan rautainen ammattitaito toi uskottavuutta koulutukseen. Kouluttaja esitti asiansa selkeästi."

"Kouluttaja oli innostava ja häntä jaksoi kuunnella keskittyneesti, joten kaikin puolin onnistunut koulutus. Asiat oli esitetty käytännönläheisesti, joten oppimiaan asioita oli helppo toteuttaa heti käytännössä."

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.