Sivu päivitetty 7.5.2019
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksessa syvennät lastensuojelutyön asiantuntijuuttasi ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutus soveltuu etenkin sosiaalialalla ja lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutukset on uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voi suorittaa työn ohella.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosionomi AMK ja muun soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, opettaja, lastentarhanopettaja) tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta.

Hakijoiden edellytetään työskentelevän lastensuojelutyön parissa. 1-2 vuoden työkokemus lastensuojelutyön parissa katsotaan eduksi. Hakijoilta odotetaan kiinnostusta kehittää integratiivisia lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • Ymmärtää lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena
 • Hallitsee lastensuojelun asiakasprosessin ja pystyy työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammattillisissa tehtävissä
 • Osaa soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä
 • Reflektoi kriittisesti osaamistaan ja omaa valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen.

Sisältö

Koulutus sisältää seitsemän opintojaksoa:

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa - eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa 3 op
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä 5 op
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä 2 op
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa 5 op
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt 5 op
 • Lastensuojelutyön avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt 5 op
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä 5 op

Opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuu lastensuojelutyön työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen ja aktiivinen yhteistyö lastensuojelutyössä. Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Hyväksytysti suoritettuja erikoistumisopintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, itsenäistä etätyöskentelyä (mm. verkko-oppimisympäristössä), vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot järjestetään yhteistyössä Diakonia-, Kaakkois-Suomen, Karelia, Lahden, Saimaan, Satakunnan ja Savonia ammattikorkeakoulujen kanssa. Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen aikana tehdään koulutusyhteistyötä muun muassa yliopiston kanssa. Lue aiheesta lisää.

Lähiopetus

 • 5.-6.9.2019
 • 10.-11.10.2019
 • 7.-8.11.2019
 • 4.12.2019
 • 23.-24.1.2020
 • 12.-13.3.2020
 • 24.4.2020
 • 15.5.2020

Lähiopetuspäivän kesto on 8 tuntia.

Hakeminen

Hakuaika 31.5.2019 asti.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakuun liittyviä todistuksia ei liitetä sähköiseen hakemukseen tai toimiteta postitse. Koulutukseen valituilta opiskelupaikan vastaanottavilta tarkastetaan tutkinto- ja työtodistukset koulutuksen käynnistyessä.

Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakemusten perusteella. Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta 4.6. mennessä. Opiskelijan tulee vastaanottaa tai perua opiskelupaikkansa 14.6. mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Koulutus on mahdollista maksaa kolmessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.