Sivu päivitetty 17.4.2019
LENE – leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio

LENE – leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio

Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio (LENE) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosittelema arviointiseula lapsen neurologisen kehityksen arviointiin. LENE:n avulla lastenneuvoloissa voidaan seuloa kehityksen pulmia, jotka saattavat ennakoida oppimisvaikeuksia myöhemmin kouluiässä. LENE-menetelmän koulutus antaa lähtökohdat laadukkaan ja yhdenmukaisen neurologisen arvion toteuttamiselle lastenneuvolassa.

Koulutus on tarkoitettu lastenneuvoloissa toimiville terveydenhoitajille ja lääkäreille. LENE-osaamisesta on hyötyä myös varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja muille lasten kanssa työskenteleville.

 

Sisältö ja toteutus

LENE -mentelmäkoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toteuttaa yhdenmukaisesti leikki-ikäisen lapsen neurologista arviointia neuvolatyössä. Koulutus tarjoaa myös syventävää tietoa arvioinnin ennustettavuudesta kouluikään nähden.

Koulutuksen sisältöteemat

  • Mitä on LENE?
  • LENE -menetelmän luotettava käyttö eri ikäisten lasten kehityksen arvioinnissa
  • Tulosten tulkinta - mitä LENE kertoo?

 

Koulutuksen sisältö kohdennetaan työyhteisön ja osallistujien tarpeita vastaavaksi. Koulutus toteutetaan 4 oppitunnin kokonaisuutena (esim. iltapäivä) joko lähiopetuksena tai verkkovälitteisesti.