Sivu päivitetty 17.4.2019
Masennuksen hoidon perusteet

Masennuksen hoidon perusteet

Koulutus on suunnattu AMK- ja opistoasteen, sekä 2.asteen tutkinnon suorittaneille terveydenhuollon ammattilaisille. Aikaisempaa kokemusta masennuksen hoidosta ei tarvitse omata. Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa masennuksen hoidosta, erilaisista hoitomenetelmistä sekä tarkastella omia voimavaroja ja roolia hoitajana.

Sisältö ja toteutus

1. päivä 

10.10. klo 9-15.45

Masennuksen hoidon haasteet

 • Mitä masennus on, sen vaikeusasteet ja erotusdiagnostiikka
 • Masennuksen tunnistaminen
 • Masennuksen hoito ja viimeaikaiset tutkimustulokset
 • Masennuksen hoidon porrastus ja suositukset
 • Masennuksen hoidon kolmikantamalli
 • Masennus ja itsetuhoisuus
 • Tulevaisuuden haasteet

Työtapoja ja menetelmiä masennuksen hoidossa

Seuraavista menetelmistä osa, ryhmän tarpeiden mukaan

 • Verkostokartta
 • Arvokeskustelu
 • Motivoiva keskustelu
 • Elämänjana
 • Psykoedukaatio
 • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa
 • Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)
 • Tunteiden tunnistaminen ja säätely
 • Tietoisuustaidot
 • Perheen kanssa työskentely
 • Konsultatiivinen työote ja hoitotyön päätöksenteko masennuksen hoidossa
 • Internetin mahdollisuudet
 • Omahoito
 • Liikunta + resilienssi 

2. päivä

11.10. klo 9-15.45

Minä – masentuneen potilaan hoitajana?

 • Työhyvinvointi
 • Ajankäytön suunnittelu
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Jämäkkyys
 • Oman mielenterveyden hoitaminen
 • Stressinhallinta ja rentoutuminen
 • Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus
 • Työnohjaus

Yhteistyön merkitys masennuksen hoidossa

 • Moniammatillisuus ja yhteistyö + Kokemusasiantuntijuus
 • Mitä on kokemusasiantuntijatoiminta
 • Vertaistuen merkitys masennuksesta toipumisessa
 • Kolmannen sektorin palvelut ja verkostojen merkitys

Lähipäivät sisältävät workshoppeja, case-harjoituksia ja luentoja.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.