Sivu päivitetty 17.4.2019
Oma minä - työminä

Oma minä - työminä

Työelämäkerralliset menetelmät työhyvinvoinnin edistäjänä

Koulutus on Taina Erävaaran, Marja Suden ja Ilona Tanskasen kehittämä henkilökohtaisen minän ja työminän välistä suhdetta arvioiva koulutus. Omaelämäkerrallinen ja -kuvallinen työskentely ovat uusia tapoja tehdä työhvynvointia. Koulutuksessa painotetaan osallistujien subjektiivista näkökulmaa omaan työhyvinvointiin.

Koulutus on kohdennettu työyhteisöille, jonka tavoitteena on parantaa työpajoihin osallistuvien työtntekijöiden työhyvinvointia. Myös osallistujan oma ilmaisu kehittyy. Menetelmä on kehitetty Turun AMK:n hankkeessa Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä yhteistyössäTyöterveyslaitoksen kanssa. Samaa työtapaa ei ole tietääksemme käytössä muilla koulutusorganisaatioilla.

Koulutus toteutetaan työpajoissa, joissa osallistujat rakentavat oman minän ja työminän välistä suhdetta. Koulutus voidaan toteuttaa joko lyhyinä työpajoina tai pitkäkestoisena koulutuspalveluna.