Sivu päivitetty 17.4.2019
Onnistuneen kehityskeskustelun ABC

Onnistuneen kehityskeskustelun ABC

Kehityskeskustelut ovat tärkeä johtamisen väline. Silloin esimiehellä ja työntekijällä on mahdollisuus puhua työstä,työn tavoitteista ja odotuksista puolin ja toisin. Kehityskeskustelut ovat nimensä mukaisesti keskustelua. Suurena haasteena on, kuinka molemmat osapuolet osaavat ja kykenevät tuomaan omia ajatuksiaan esille ja miten onnistutaanluomaan yhteistä näkemystä työn tavoitteista ja työntekijän roolista organisaatiossa.

KOHDERYHMÄ
Esimiehet ja HR-yksiköiden päälliköt, jotka haluavat saada sparrausta kehityskeskustelujen käymiseen onnistuneesti omassa organisaatiossaan. Valmennus sopii myös työyhteisöille, jotka haluavat syventää kehityskeskustelutaitojaan.

KESTO
Puolen-  tai koko päivän valmennuksia, joihin voidaan liittää myös työpaikkakohtaista konsultaatiota kehityskeskustelukäytäntöjen profiloimiseksi ja kehittämiseksi tilaajan kanssa. Video- tai äänitallenteita voidaan käyttää kehityskeskustelukäytäntöjen kehittämiseksi.

KESKEINEN SISÄLTÖ
• Kehityskeskustelu johtamisen välineenä
• Kehityskeskustelun tavoitteet ja tarkoitus
• Kehityskeskustelu prosessina (valmistautuminen,toteutus, jälkihoito)
• Esimiehen ja alaisen rooli kehityskeskustelussa
• Kehityskeskustelun sudenkuopat – miten onnistun esimiehenä / alaisena kehityskeskustelussa?
• Kysy, kuuntele, kuule – kohti aitoa kohtaamista ja tasa-arvoista dialogia

VALMENTAJAT
Erityisasiantuntija, KL, yhteisötyönohjaaja Ilkka Uusitalo,
lehtori, terveydenhoitaja THK Irmeli Leino,
valmentaja, terveystieteen maisteri Kaija Virjonen
tai lehtori, KTM Kai Schleutker.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
puh. 050 5985 822, sinikka.leino@turkuamk.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
www.turkuamk.fi/yrityspalvelut


Turun AMK on kehittänyt innovaatiopedagogiikan, joka perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle.
Innopeda-menetelmä on linkki opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön välillä.