Sivu päivitetty 27.8.2019
Perehdyttämisen hyvät käytännöt

Perehdyttämisen hyvät käytännöt

Nykyajan organisaatioilta edellytetään jatkuvaa muutosta. Tämän seurauksena henkilöstön osaamisesta ja tiedosta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Onnistunut perehdyttäminen takaa yritykselle sitoutuneemman ja valmiimman työntekijän. Tehokas perehdytys varmistaa työyhteisön työskentelytapojen yhtenäisyyden ja toimintatapojen tuntemisen.

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään torstaina 26.09.2019 klo 9 - 16 Turun ammattikorkeakoulun Sepänkadun kampuksen tiloissa, Sepänkatu 1, Turku.

Kohderyhmä

HR-ammattilaiset, esimiehet, perehdyttäjät, työnopastajat, sisäiset kouluttajat, jotka osallistuvat roolissaan perehdyttämisen kehittämiseen ja käytännön toteutukseen.

Tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on kehittyä perehdyttäjänä – vahvistaa taitoa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perehdyttämisen käytäntöjä työpaikalla. Saat työkaluja ja ideoita oman työyhteisösi perehdytyksen kehittämiseen ja erilaisissa työnopastustilanteissa toimimiseen.

Keskeinen sisältö

Ihminen perehdytyksen keskiössä

 • Miksi perehdytys on tärkeää?
 • Perehdytyksen tavoitteet
 • Perehdytyksen onnistumisen perusta

Perehdytysprosessin suunnittelu

 • Perehdytysprosessin osa-alueet
 • Perehdytyssuunnitelman laatiminen
 • Yksilöllisen perehdytysprosessin mahdollistaminen
 • Kehittymisen seuranta
 • Laatu perehdyttämisessä

Perehdyttäjän taidot

 • Hyvän perehdyttäjän ominaisuudet
 • Oppiminen ja oppimistyylit
 • Työkaluja hyvään perehdyttämiseen
 • Arviointi ja palaute

Pidätämme oikeuden muutoksiin.