Sivu päivitetty 10.5.2019
Rakennusterveysasiantuntija RTA 2019-2020

Rakennusterveysasiantuntija RTA 2019-2020

Kouluttaudu rakennusten kunnon ja terveellisyyden moniosaajaksi!

Henkilösertifioitu rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisyyden monipuolinen osaaja, joka osaa korjaushankkeissa arvioida, mitä selvityksiä tarvitaan, mitä tutkimusmenetelmiä tulee käyttää ja miten saatuja tuloksia tulkitaan. RTA -koulutus (45op) vastaa sisällöltään Sosiaali -ja terveysministeriön 15.05.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia ja sillä on Eurofins Expert Services Oy:n hyväksyntä. Koulutuksen suorittaneet ja Eurofins Expert Services Oy:n henkilösertifikaatin saaneet voivat toimia yksin asumisterveysasetuksen ja terveydensuojelulain mukaisina ulkopuolisina asiantuntijoina rakennusten ja oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden arvioinnissa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön aerobiologian laboratorion ja Turun ammattikorkeakoulun rakennusteollisuuden osaamisalueen kanssa. Koulutus mahdollistaa sisäilma-asiantuntijan sertifioinnin. Sisäilma-asiantuntijan pätevyyteen valmentava koulutus on laajuudeltaan 25 op.

Ajankohta ja toteutus

Koulutus järjestetään 12.09.2019 – 11.12.2020.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopiston Aerobiologian laboratorio.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta yhteensä 360 tuntia eli 8 h/opintopiste. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2 päivää kuukaudessa (torstai ja perjantai). Heinäkuussa ei ole lähiopetusta.

Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jolla he osoittavat RTA-koulutuksen aihealueen hallinnan. Opinnäytetyön suorittaminen edellyttää organisaation mukanaoloa ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat rakennusterveysosaamista, esim. kosteus- ja kuntotarkastuksia tekevissä yrityksissä, julkisten ja yksityisten rakennusten omistajaorganisaatioissa, isännöinti- ja huoltoyhtiöissä, rakennuttaja- ja rakennusyhtiöissä, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa, lupa- ja valvontaviranomaispuolella toimivat.
Koulutukseen soveltuva pohjakoulutus on rakennustekninen peruskoulutus (teknikko tai ylempi tutkinto) tai muu soveltuva teknillisen tai luonnontieteellisen alan tutkinto. Tarkemmat peruskoulutusvaatimukset ja tiedot henkilösertifioinnin ehdoista löytyvät asetuksesta.

Koulutuksen sisältö

A. Sisäympäristön epäpuhtaudet, terveysvaikutukset ja sisäympäristön tutkimusmenetelmät, 13 op
B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka, juridiikka, 14 op
C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka, 3 op
D. Opinnäytetyö, 15op

Hinta

Koulutuksen hinta on 13 500 € (+ alv 24 % 3 240 €),
kokonaishinta 16 740,00 €

Opinnoissa on käytössä AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Mikäli haluat selvittää ahotointimahdollisuudet, toimi seuraavasti:

  • Tutustu RTA-opintojen osaamisvaatimuksiin ja pyydä Turun AMK:n AHOT-lomake (sinikka.leino(a)turkuamk.fi)
  • Hanki liitteeksi tarvittavat todistukset ja täytä lomake
  • Ilmoittaudu AHOT-prosessiin 3.9.2019 mennessä. Liitä ilmoittautumiseesi mukaan täytetty AHOT-lomake ja tarvittavat todistukset

Aikataulun mukaan palautetuista hakemuksista saat päätöksen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja voit tehdä päätöksen koulutukseen osallistumisesta AHOT-päätökseen perustuen.

Opintojen ahotointikulu hyvitetään koulutukseen ilmoittautuneille osallistujille. 

AHOT-maksut ja hyvitykset

  • AHOT-maksu, opinnot 600,00 € + alv 24 %, hinta hyvitetään koulutukseen osallistuville
  • AHOT-maksu, opinnäytetyö 600,00 € + alv 24 %, hinta veloitetaan aina ahotoidusta opinnäytetyöstä
  • AHOT-hyvitys, opintopiste 250,00 € + alv 24 % / ahotoitu opintopiste (vähennetään kokonaishinnasta)