Sivu päivitetty 1.3.2019
Sisäilma-asiantuntija

Sisäilma-asiantuntija

Sisäilma-asiantuntija - Puhtaan sisäilman erityisosaaja

Huono sisäilma on suurimpia Suomessa esiintyviä ympäristöterveysongelmia. Hengitysilman kautta tapahtuva altistus on tärkeä ympäristöstä aiheutuva riskitekijä terveydelle. Sisäilmaongelman syyt voivat olla hyvin erilaisia, eri syistä johtuvia ja moninaisia.

Sisäilma-asiantuntija on rakennusten terveellisyyden monipuolinen osaaja. Sisäilma-asiantuntijan poikkitieteellinen koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat sisäilmaan liittyvien ongelmien selvittämiseen työssään tai haluavat laajentaa tietämystään. Henkilösertifiointiin valmentava sisäilma-asiantuntijakoulutus antaa hyvät valmiudet ja oikeat työkalut sisäilmaongelmien oikeaan ratkaisuun.

Koulutuksen jälkeen sisäilma-asiantuntija hallitsee muun muassa sisäympäristön epäpuhtaudet ja tutkimusmenetelmät, rakennusfysiikan, kuntotutkimusmenetelmät, alan juridiikan sekä ilmanvaihdon. Sisäilmaasiantuntija voi toimia yksityisten asuntojen sekä julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ja terveyshaittojen selvittelyssä. Hän osaa arvioida vaurioiden, virheiden sekä muiden tekijöiden tai olosuhteiden terveydelliset vaikutukset.

Henkilösertifiointiin valmentava koulutus

Rakennusterveyden ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen määrittämä pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Sisäilma-asiantuntija voi toimia Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisena ulkopuolisena asiantuntijana, mikäli hän tekee rakennuksen sisäilmaongelman selvitysprosessiin liittyvät tutkimukset yhteistyössä kosteusvaurion kunto-tutkijan kanssa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 1,5 vuotta. Koulutus sisältää lähiopetusta noin 2 - 3 lähipäivää kuukaudessa ja näiden välillä tapahtuvaa työskentelyä.

Koulutuksen toteuttaa Turun yliopisto yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutuksen sisältö on Sosiaali- ja terveysministeriön uuden asumisterveysasetuksen vaatimukset täyttävä.

 

Kohderyhmä

Näytä lisää

Koulutukseen osallistuvan tulee täyttää alla listatut vaatimukset:

Perustutkintovaatimukset

  • Luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, alempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.

Työkokemus

  • Vähintään kolme vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä.

Sisältö

Näytä lisää

A. Sisäympäristön epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkimeínen ja torjunta, 13 op

Sisäympäristön epäpuhtaudet, 8 op
- kemiallinen sisäympäristö, 3 op
- biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op

Sisäympäristön tutkimusmenetelmät, 3 op
- kemiallinen sisäympäristö, 1 op
- biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö, 2 op

Terveysvaikutukset, 2 op

B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, tuotantotekniikka, juridiikka, 9 op

Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet, 5 op

Kuntotutkimusmenetelmät, 2 op

Tuotantotekniikka, 1 op

Juridiikka, 1 op

C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka, 3 op

Teoria 1,5 op
Tutkimusmenetelmät 1,5 op

Aiempien opintosuoritusten mahdollinen hyväksilukeminen arvioidaan tapauskohtaisesti mm. hakijan toimittamien dokumenttien perusteella.

Hinta

Näytä lisää

Hinta sisältää opinnot (25 op) ja kokeet sekä kurssimateriaalin sähköisesti. Mahdollisten aiemmin opintosuoritusten hyväksilukeminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Laskutus tapahtuu kolmessa erässä.