Sivu päivitetty 28.6.2018
Synnytyksen jälkitarkastus

Synnytyksen jälkitarkastus

Kätilöillä ja terveydenhoitajilla on mahdollisuus synnytyksen jälkitarkastuksen tekemiseen. Lakimuutoksen johdosta laillistettu kätilö ja terveydenhoitaja, jolla on tehtävän edellyttämä ammatillinen osaaminen, voi suorittaa synnyttäneelle naiselle jälkitarkastuksen säännöllisen synnytyksen jälkeen ja antaa todistuksen vanhempainrahaa varten.

Kohderyhmä ja valintakriteerit

Koulutus on tarkoitettu terveydenhoitajille ja kätilöille, joilla on työsuhde julkisessa terveydenhuollossa. Koulutukseen valinnan edellytyksenä on myös mahdollisuus harjoitella omalla työpaikalla jälkitarkastuksen suorittamista lääkärin tai tähän pätevöi­ty­neen terveydenhoitajan/ kätilön ohjauksessa. Harjoittelusta sovitaan työnantajan kanssa kirjallisesti. Sopimus tuodaan ensimmäiseen lähiopetuspäivään.

Koulutus antaa terveydenhoitajille ja kätilöille valmiudet suorittaa säännöllisen synnytyksen jälkitarkastus ja kirjoittaa todistus KELA:n vanhempainrahaa varten.

Sisältö ja toteutus

Synnytyksen jälkitarkastus -täydennyskoulutuksen laajuus on terveydenhoitajille 3 op ja kätilöille 1 op. 1 op tarkoittaa opiskelijan työnä 27h. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja kliinistä harjoittelua. Harjoittelusta osallistuja sopii kirjallisella sopimuksella työnantajansa kanssa.

Keskeiset sisältökokonaisuudet:

Sisältö ja toteutus

I pv: Synnyttänyt äiti ja perhe jälkitarkastusvastaanotolla, 15.2.2019 klo 8.30-15.30

 • Äidin palautuminen synnytyksestä
 • Synnytyskokemuksen käsittely
 • Seksuaalisuus synnytyksen jälkeen
 • Perheen voimavarojen ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä imetyksen tukeminen

II pv: Säännöllisestä synnytyksestä palautuminen ja jälkitarkastuksen toteuttaminen, 15.3.2019 klo 8.30-15.30

 • Gynekologinen status
 • Gynekologisen tutkimuksen harjoittelu
 • Jälkitarkastustodistus ja vanhempainraha
 • Perhesuunnittelun ohjaus

Harjoittelu omassa terveyskeskuksessa

 • Ohjatusti suoritettuja synnytyksen jälkitarkastuksia; 25 kpl (terveydenhoitajat), 10 kpl (kätilöt)

III pv: Terveydenhoitaja/ kätilö - synnytyksen jälkitarkastuksen edessä, 17.5.2019 klo 8.30-15.30

 • Harjoittelukokemusten purku
 • Jälkitarkastuksiin liittyvät haasteet

Simuloidut case harjoitukset

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.