Sivu päivitetty 17.4.2019
Tiedonhankintakoulutus

Tiedonhankintakoulutus

Tiedonhankinta on osa ammatillisen ja tieteellisen tiedon kartuttamista.

Hyviä tiedonhakutaitoja tarvitaan opinnoissa, työelämässä, projekteissa ja kehittämistehtävissä. Informaatiolukutaitoinen opiskelija ja ammattilainen tuntee oman alansa keskeiset tiedonlähteet, osaa hakea tietoa tehokkaasti ja systemaattisesti sekä pystyy arvioimaan ja hyödyntämään keräämäänsä tietoa.

Suunnitellaanko sinulle sopiva koulutus? Ota yhteyttä!

Sisältö

Voit tilata tiedonhankinnan koulutuksen, jonka tavoitteena on

 • auttaa tiedonlähteiden valinnassa,
 • helpottaa tiedon etsimistä ja arviointia sekä
 • tarjota työvälineitä tiedonhallintaan esimerkiksi uuden projektin suunnitteluvaiheessa.

Suunnitellaan yhdessä koulutus, joka vastaa mahdollisimman hyvin yrityksesi tai projektisi tiedontarpeita! Koulutukseen voi sisältyä käytännön harjoittelua ja se voi sisältää mm. seuraavia osaamiskokonaisuuksia:

 • tiedon paikantaminen ja hyödyntäminen: aineiston saaminen lainaksi tai sähköisessä muodossa (verkkolehti, verkkokirja) omalle näytölle
 • tiedonhaun menetelmien hallitseminen: hakusanojen yhdistäminen loogisilla operaattoreilla, fraasihaut, katkaisu- ja jokerimerkkien (* ? #) käyttö
 • tiedon tarpeen määrittely ja kuvailu (ongelman käsitteellistäminen: omat hakusanat ja asiasanat)
 • luotettavan tiedon ja sen lähteiden tunnistaminen (kaupallinen tai ammatillinen, tutkittu opintoihin liittyvä tieto).

Koulutuksen kesto voi olla yhdestä tunnista useamman kerran kurssiin.

Esimerkki koulutuksesta

Projektistartti

 • kohderyhmä: TKI-toimintaan tai projektiin osallistuvat
 • kesto: esimerkiksi 24 tuntia
 • sisältö: TKI-toiminnan tukeminen. Valmisteluvaiheen konsultointi ja projektien tiedonhakupalvelumahdollisuuksien selvittäminen ja kartoittaminen, esimerkkinä aihehaku johonkin aloitusvaiheessa olevaan projektiin. 
 • tavoite: Projektitoiminnan tukeminen.