Sivu päivitetty 17.4.2019
Train the trainer -valmennus

Train the trainer -valmennus

Uutta virtaa organisaation sisäiseen koulutukseen

Tehoa ja tuloksia koulutuksiin – Innopeda®

Organisaatiosi kouluttajat saavat uusia työkaluja sisäisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Valmennuksessa keskitytään myös arvioimaan opetettuja ja opittuja asioita.
Valmennus on suunnattu kouluttajina toimiville henkilöille, joilla ei ole kouluttajan / opettajan koulutusta tai pedagogisia opintoja. Koulutus kehittää osallistujien pedagogisia taitoja eri koulutustilanteissa.

SISÄLTÖ

Osa 1. Käsitykset oppimisesta
• oppimistyylit ja -tavat
• aikuisten oppiminen
• yhteisöllinen oppiminen ja ryhmädynamiikka

Osa 2. Oppimis- ja opetusmenetelmät
• fasilitointitekniikat
• erilaiset menetelmät erilaisissa oppimistilanteissa
• oppimisympäristöjen ja - materiaalien valinta

Osa 3. Oppimisen arviointi
• oppimisen varmistaminen
• arvioinnin menetelmiä

TOTEUTUS

INNOPEDA® Train the trainer -valmennus toteutetaan interaktiivisina workshoppeina , joita vetävät Turun AMK:n Innopeda-asiantuntijat. Alkukartoituksen jälkeen koulutuksessa painotetaan osallistavia ja kokemuksellisia menetelmiä ja osallistujien valmiutta
tuoda keskusteluun omat kokemuksensa ja pohdintansa oppimisesta.


Tiesitkö, että koulutus on verovähennyskelpoista? Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää oikein laadittua koulutussuunnitelmaa.

 

Train the Trainer -koulutusta Nestléelle