Sivu päivitetty 17.4.2019
Urheilufysioterapian erikoistumisopinnot 15 op

Urheilufysioterapian erikoistumisopinnot 15 op

Erikoistu urheilufysioterapiaan ja syvennä asiantuntijuuttasi urheilijan vammojen ennaltaehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta.  Koulutus sisältää urheilufysioterapeutin uudistuvien sertifiointikriteerien edellyttämät SUFT:n osiot, joiden sisältöä rikastetaan liikuntalaboratoriotyöskentelyllä. Lisäksi koulutuksessa syvennytään urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiin.

Koulutus on tarkoitettu urheilijoiden ja aktiivisesti liikkuvien asiakkaiden kanssa työskenteleville fysioterapeuteille.

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöalueet

 • Urheilufysioterapian perusteet (UFPK)
 • Urheilijan lanneselkä-lantio-lonkka (ULLL)
 • Urheilijan teippaukset (UT)
 • Urheilijan polvi-nilkka-jalkaterä (UPNJ)
 • Urheilijan niska-olkapää-hartiarengas (UNOH)
 • Urheilijan kuormitusfysiologia ja paranemisprosessit (UKFP)
 • Urheilijan ravitsemus 2 op
 • Liikuntalaboratorion hyödyntäminen fysioterapeuttisen tutkimisen ja urheilijan harjoittelun tukena 3 op

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä sisältäen 17 lähiopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä mm. kirjallisuuteen perehtymisen, ennakkotehtävien ja case-työskentelyn muodossa. Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä. 

Lähiopetuspäivät:

Lähiopetuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti klo9.00-17.00 välisenä aikana.

2019: 12.-13.9., 30.10.-1.11. & 28.-29.11.2019

2020: 16.-17.1. (+ 1pvä, tarkentuu), helmikuussa 2 päivää (tarkentuu), 5.-6.3. (+ 1pvä, tarkentuu) & 7.-8.5.2020

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheilufysioterapeutit ry:n (SUFT) kanssa. Osallistuja voi koulutuksen käytyään hakea urheilufysioterapeutin sertifiointia*.

Huomioitavaa

Koulutukseen on maksimiosallistujamäärä: 24 hlö.

Osallistujalta edellytetään fysioterapeutin (AMK) tutkintoa tai sitä edeltänyttä ns. vanhaa aiemman opistotason tutkintoa. Opinnoissaan loppuvaiheessa olevat fysioterapeutti (AMK) -opiskelijat voidaan myös huomioida haussa (max. 5 paikkaa). 

Koulutus on 15 opintopisteen kokonaisuus, josta emme myy yksittäisiä koulutusosioita. 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Yllä kuvia liikunta- ja toimintakykylaboratoriostamme. 

*Sertifioinnista

Näytä lisää

Osallistujan hakiessa urheilufysioterapeutin sertifiointia SUFT:lta, tulee hänellä olla tämän koulutuksen (15 op) lisäksi

 • 10 opintopisteen edestä muita täydentäviä opintoja*, jolloin vaadittu 25 op täyttyy
  • *esim. suoritetut manuaaliset koulutukset, valmennuskoulutukset, teippauskoulutukset, ea-koulutukset, liikuntalääketieteen perusopinnot tms
 • Vähintään kahden vuoden työkokemus urheilu- ja/tai liikuntafysioterapiasta viimeisen neljän vuoden ajalta
 • Puhtaasti paras- verkkokoulutus suoritettuna
 • SUFT:n moduuleihin pohjautuva verkkotentti suoritettuna (tulee 2020)

Lisätiedot sertifiointiin liittyen SUFT:lta.