Sivu päivitetty 27.1.2017
Innovaatioseteli—Tekesin rahoituspalvelu pk-yrityksille

Innovaatioseteli—Tekesin rahoituspalvelu pk-yrityksille

Turun AMK on mukana Tekesin innovaatiosetelikokeilussa.
Innovaatiosetelillä voit ostaa meiltä uutta tietoa ja osaamista yritykseesi.
Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv)..

Askeleet innovaatioon:

1. Ota yhteyttä Turun AMK:iin ja kerro kehittämistarpeistasi.
2. Teemme yhdessä työsuunnitelman ja hakemuksen Tekesille.
3. Toteutamme kehittämisprojektin yhdessä.

Innovaatiotoiminta?

 • Kehitä tuotteita, palveluja tai prosesseja yhdessä Turun AMK:n kanssa.
 • Hanki yrityksellesi uutta tietoa tai osaamista Turun AMK:lta.
 • Innovaatioseteliä voi hyödyntää osana suurempaakin projektia.
  Räätälöidään sinulle sopiva ratkaisu!

Huomioithan Innovaatiosetelin haussa 1.1.2017 voimaantulleet uudet lisäkriteerit:

 • Tuotteella tai palvelulla tulee olla kansainvälistä potentiaalia ja kansainvälistymissuunnitelma.
 • Yrityksen tulee olla Asiakastiedon Alfa-ratingissä vähintään tasoa A+.
 • Vientimarkkinoista hankittavaa tietoa varten rahoitusta haetaan jatkossa Tekesin Team Finland Explorer -rahoituksesta innovaatiosetelin sijaan

Tuote- ja palvelustrategian kehittäminen

Näytä lisää
 • Muotoilustrategian valmistelu
 • Kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • Innovaatioprojektien valmistelu
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut /
  pelisuunnittelu, käytettävyystestaukset, kemiantekniikan prosessien testaukset
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot /
  markkinoiden kehitykseen liittyvät tutkimukset ja analyysit
 • Tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut / IPR, patentteihin ja mallisuojaan liittyvä kehittäminen

Palveluiden kehittäminen

Näytä lisää
 • Sivuvirroista uutta liiketoimintaa;
  uusia näkökulmia ja työkaluja resurssitehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut, esim. rakennus- ja talotekniikka, energiaratkaisut
 • Palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin:
  palveluinnovointi ja palveluiden tuotekehitys
 • Hankintojen analysointi, tilaus- ja toimitusprosessin kehittäminen
 • Innovatiivisen asiakkuus- ja myyntistrategian suunnittelu

Terveys- ja hyvinvointipalvelut

Näytä lisää
 • Sosiaali-ja terveydenhuoltoon liittyvien palveluprosessien ja toimintamallien kehittäminen
 • Sote-sektorin asiakasraatitoiminnan kehittäminen
  (asiakaspalautteen keruu, analysointi ja asiakasraatien pilotointi)
 • Vaikuttavuusarvioinnit, käytettävyystutkimukset (sote-sektori)
 • Lääkehoitosuunnitelmien laatiminen osana lääkitysturvallisuuden kehittämistä

Luovaa viestintäsuunnittelua

Näytä lisää

Luovaa viestintäsuunnittelua ja aidolla innolla kehitettyjä markkinoinnin ratkaisuja:

 • Visuaaliset konseptit, yritysilmeet, kampanjasuunnittelu
 • Brändikonseptit, markkinointiviestinnän strategiat
 • Tekstisuunnittelu, yhteisöviestintä