Sivu päivitetty 20.1.2017

Näytteenotto- ja analyysipalvelut

Turun ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmällä on vankka kokemus sekä monipuolinen osaaminen vesistöjen tilan ja vesiensuojelutoimenpiteiden toiminnan selvittämiseen liittyvistä näytteenotoista ja kartoituksista. Tutkimusryhmän koulutetulla kenttähenkilöstöllä on vuosien kokemus näytteenotoista eri välineillä vaihtelevissa ympäristöissä. Näytteenotossa työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet ympäristönäytteenottajan henkilösertifionnin (ISO 17024).

Tutkimusryhmällä on valmiudet standardien mukaiseen näytteenottoon sekä näytteiden käsittelyyn. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Turun AMK:n Kemiantekniikan koulutus- ja tutkimusyksikön kanssa, joka mahdollistaa myös analyysien suorittamisen AMK:n omissa laboratoriotiloissa (ks. http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut/kemian-analyysipalvelut/)