Sivu päivitetty 20.1.2017

Vesiensuojeluratkaisujen ja vesien käsittelymenetelmien kehitys- ja suunnittelupalvelut

Turun ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmällä  on vankka kokemus vesiensuojelusta merelliseen ympäristöön ja jätevesien käsittelyyn liittyen. Ryhmä on mm. suunnitellut ja rakennuttanut lukuisia vesiensuojelukohteita Lounais-Suomessa.

Tutkimusryhmä tutkii, kehittää ja suunnittelee mm. kustannustehokkaita keinoja hulevesien ja maatalouden valumavesien ravinnevirtojen hallintaan ja vesistöjen kunnostukseen, sekä testaa ja kehittää pienen mittakaavan laitoksiin sopivia jätevesien käsittelymenetelmiä. Tutkimusryhmä edistää myös kiertotaloutta ja haitallisten aineiden hallintaa tutkimus- ja kehityskohteissaan.