Sivu päivitetty 30.5.2016
Suuronnettomuusharjoitus

Alueellisena yhteistyönä harjoitellaan onnettomuustapauksia

”Maantiellä polkupyöräilijä horjahtaa ja kaatuu. Henkilöauto väistää polkupyöräilijää ja ajautuu vastaan tulevan kaistan yli metsään. Vastaan tuleva bussi tekee äkkijarrutuksen ja väistää henkilöautoa törmäten tien laidassa olevaan bussikatokseen. Tie on erittäin liukas.”

Ruiskadulla järjestettiin moniammatillinen Kolari-suuronnettomuusharjoitus 12.5.2016 klo 18–22. Harjoitukseen osallistui yhteensä n. 170 henkilöä.

Toiminnassa mukana olivat Turun AMK:n ensihoitaja-, röntgenhoitaja-, kätilö- ja sairaanhoitajaopiskelijat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen henkilökuntaa, Turun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita sekä Kaarinan ja Kuusiston VPK:t. Onnettomuusautot harjoitusta varten saatiin Harkka Yhtiöt Oy:ltä.

Kolari-harjoitus palveli sekä opiskelijoiden että työelämän koulutustarpeita. Harjoituksen lääkintäjohtajat tulivat Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen kenttäjohtoyksiköstä. Ensihoitolääkärinä toimi opintojensa loppuvaiheessa oleva lääketieteen opiskelija Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tehtävät oli tarkkaan määritelty

- Ensihoitajaopiskelijoille annettiin roolit harjoituksessa heidän opiskeluvaiheidensa mukaan. Lähellä valmistumista olevat opiskelijat toimivat suuronnettomuusharjoituksessa johtotehtävissä ja osa johtajien alaisuudessa ja ohjauksessa, ensihoidon yliopettaja Jari Säämänen kertoo.

Ensihoidon opiskelijoiden harjoitusta koordinoivat Säämäsen lisäksi lehtorit Jani Paulin ja Sanna Ojala.

Kliinisen hoitotyön opettajat Merja Nummelin, Teija Franck ja Riitta-Liisa Lakanmaa sekä pt. tuntiopettaja Mari Saanisto olivat mukana suunnittelemassa ja ohjaamassa päivystysoppimisympäristössä tapahtuvaa simuloitua harjoitusta.

- Päivystys toimi Turun AMK:n tiloissa. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen lääkärit, sairaanhoitajat ja bioanalyytikot ohjasivat AMK:n sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijoita sekä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, Nummelin, Franck ja Lakanmaa kuvaavat toimintaa.

Tavoitteena oli harjoitella sairaalan päivystyksessä suuronnettomuusprotokollan mukaista tiedonkulkua, traumahälytystä ja opiskelijaohjausta.

- Lievemmin loukkaantuneiden potilaiden vastaanotossa opiskelijat harjoittelivat raportointia ja hoidon tarpeen arviointia.

Heitä ohjasivat Kirsti Ellonen sekä pt. tuntiopettaja Kirsi Siira. Röntgenosaston toiminnasta vastasi pt. tuntiopettaja Jarno Huhtanen.

- Röntgenhoitajaopiskelijat harjoittelivat kuvantamista niin röntgenosastolla kuin traumatiimin jäsenenä, Huhtanen toteaa.

Opintojensa alussa olevat ensihoitaja- ja röntgenhoitajaopiskelijat toimivat potilaina. Ensihoitajaopiskelijat olivat vakavammin loukkaantuneita ja röntgenhoitajaopiskelijat olivat lievemmin loukkaantuneita. Opiskelijat loivat etukäteen itse potilastapauksensa annettujen vammojen perusteella.

- Varsinaista harjoitusta varten potilaat maskeerattiin vammojen mukaisesti, jolloin saatiin mahdollisimman todentuntuinen tilanne. Opiskelijat eläytyivät rooleihinsa loistavasti, Säämänen sanoo.

Harjoitus vastasi todellista tilannetta

Osallistujat harjaantuivat toimimaan poikkeavissa olosuhteissa ja saivat kokemusta suuronnettomuustilanteesta.

– Kokemusta tuli johtamisesta, riski- ja turvallisuustekijöistä, potilasluokittelusta, kriittisesti vammautuneiden potilaiden välittömästä ensihoidosta sekä viranomaisyhteistyöstä, Säämänen luettelee.

Osallistujat olivat tyytyväisiä harjoitukseen vaikka kehitettävääkin löytyi.

- Ensihoitajaopiskelijoiden palautteen mukaan harjoitusta pidettiin todentuntuisena ja erityisesti kiitosta sai koko hoitoketjun mukanaolo harjoituksessa, jolloin potilas siirtyi oikeasti ensihoidosta päivystykseen. Opiskelijat saivat harjoitella niin raportin antamista kuin sen vastaanottamistakin, Säämänen summaa.  

Simuloidussa päivystyksessä toimineet lääkärit ja sairaanhoitajat saivat erityisesti kokemusta toiminnasta poikkeavissa oloissa, traumahälytysprotokollasta, johtamisesta sekä opiskelijaohjauksesta.

Seuraavaa moniammatillista harjoitusta odotellessa!