Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.2.2017

Turun AMK:n kielten ja viestinnän opetus on tasolla "excellent level"

Turun AMK on projektipartnerina mukana kansainvälisessä FAB-projektissa, jossa kehitetään ja monipuolistetaan korkeakoulujen kielten opetuksessa tapahtuvaa arviointia, kuten opettajan antamaa palautetta, vertaispalautetta opiskelijoiden kesken sekä opiskelijan itsearviointia.

Alkuvuonna pidetyn vierailuviikon päätteeksi Turun AMK sai erittäin hyvää palautetta, kun Turussa vierailleet yliopisto-opettajat arvioivat toimintaamme loppuraportissaan. Arvioijat olivat Puolasta, Unkarista ja Liettuasta yliopistoista.

- Formatiivinen arviointimme oli muiden arvioijien mielestä tasolla excellence level. Virtuaalisen oppimisympäristömme, Optiman, käyttö herätti suurta mielenkiintoa ja sen käyttöä kieltenopetuksen kurssialustana kuten e-pedagogiikkammekin sai paljon kiitosta, miettivät kielten ja viestinnän opettajat Pirjo Kavander ja Katriina Vesanen Turun AMK:sta.

Tällainen kieltenopetuksen innostavan ja välittömän arvioinnin kehittäminen yhteistyössä kansainvälisten korkeakoulujen kanssa on aivan uutta.

- Me olemme mukana Excellence in action -periaatteella ja haluammekin kehittää osaamistamme kunnianhimoisesti eteenpäin, Kavander miettii.

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että formatiivisen arvioinnin lisäksi myös opettaja-opiskelija-suhteitamme pidettiin hyvin avoimina, mutkattomina ja molemmin puolin kunnioittavina.

- Ammattikorkeakouluille ominainen työelämälähtöinen kielikoulutuksemme todettiin lisäksi hyvin käytännönläheiseksi ja toimivaksi ja opiskelijoita motivoivaksi, iloitsee Katriina Vesanen.

FAB-projektipartnereitten kanssa on menossa seuraavan yhteistyöprojektin ideointi, jossa keskitytään mm.  pedagogiseen kehittämistyöhön, digitalisatioon ja monimediaisiin oppimisympäristöihin.

FAB-projekti toimii kielten ja viestinnän opettajien Global Gateway tutkimusryhmän alaisena.

Lue lisää tutkimusryhmästä (Global Gateway)

About FAB Project

Turun AMK:n lisäksi hankkeen osapuolina ovat University of Warsaw, joka toimii myös projektin koordinaattorina. Lisäksi mukana on University of Pécs Unkarista ja Vytautas Magnus University Liettuasta.