Sivu päivitetty 16.2.2017

Vientiyritysten on kehityttävä jatkuvasti

Loimaan alueella teknologiateollisuuden yritysten näkökulmasta tekniikan alan koulutuksen tarve on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Osaamista tarvitaan niin konetekniikassa, automaatiossa kuin ohjelmoinnissa, unohtamatta teknologiamyynnin osaamista.

– Insinöörejä ja diplomi-insinöörejä on tarvittu ja tarvitaan paljon tukemaan yritysten teknistä osaamista Varsinais-Suomen vientiyrityksissä, sanoo loimaalaisen Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen.

– Meille on kyllä ongelma, ettei Turun alueella ole riittävästi teknisen korkeakoulutuksen saaneita rekrytoitavia. Olemme tästä syystä joutuneet perustamaan suunnittelutoimiston Tampereelle, jossa on tarvittavaa osaamista, Heikonen kertoo.

Pemamek on johtava hitsaus- ja tuotantoautomaation toimittaja, joka suunnittelee ja valmistaa automatisoituja hitsaus- ja tuotantojärjestelmiä sekä työkappaleiden käsittelylaitteita, kuten hitsaustorneja ja käsittelypöytiä. Noin puolet Pemamekin 170 hengen henkilöstöstä on insinöörejä ja diplomi-insinöörejä.

Merkittäviä investointeja

Viimeisen puolen vuoden aikana yritys on toteuttanut ison laajennuksen, joka on juuri tammikuussa otettu käyttöön. Henkilöstöä on samana aikana lisätty noin kahdellakymmenelläviidellä, joista yli puolet on insinööri- tai DI-koulutuksen saaneita.

Pemamek perusti uuden tehtaan Loimaalle vuonna 2003, ja teki samalla strategisen päätöksen investoinnista osaamisen kasvattamiseen. Yrityksen tuotannosta yli 90 prosenttia menee vientiin.

– Suomalaisille vientiyrityksille on elinehto, että tehdään yhä vaikeampia asioita, joissa tarvitaan erikoisosaamista, Pekka Heikonen muistuttaa.

Automaation ja myyntiosaamisen merkitys kasvaa

Myös ammatillisen toisen asteen koulutuksen saaneita osaajia tarvitaan. Ilman ammatillista koulutusta ei Pemamek ole palkannut henkilöstöä enää vuosiin.

Konetekniikan osaaminen on tärkeää, mutta automaatio on noussut yhä isompaan rooliin. Eniten Pemamekillä on pulaa juuri erikoisohjelmistojen, automaation ja koneautomaation osaajista.

– Myös kansainvälisen teknologiamyynnin koulutuksen radikaali lisääminen olisi tarpeellista, Pekka Heikonen toteaa.

Turun ammattikorkeakoulu on ottanut tehtäväkseen teknisen myyntiosaamisen lisäämisen niin alueella kuin uusien insinöörien koulutuksessa.

– Tulevien tuotantotalouden insinöörien keskuudessa on saanut suuren suosion opintopaketti, joka keskittyy laajasti yritysten väliseen tekniseen myyntiin. Tarinat valmistuneiden myynti-insinöörien mielenkiintoisista työtehtävistä ovat myös lisänneet opintojen kiinnostavuutta, kertoo koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen Turun AMK:sta.

Puhtaasti yrityksille suunnatun myyntikoulutuksen lisäksi tarjolla on myyntiin painottuva ylempi insinööritutkinto jo myyntitehtävissä toimiville tai niihin haluaville insinööreille.

Suuri haaste on myös koko teknologia-alan vetovoiman lisääminen, joka on yritysten ja koulutuksen tarjoajien yhteinen tehtävä. Pelkästään esimerkiksi Loimaan alueella teknologia-ala tarjoaa tällä hetkellä työtä noin 2000 henkilölle.