Sivu päivitetty 16.3.2017

Anna Soraisesta alueneuvottelukunnan uusi varapuheenjohtaja

Turun AMK:n alueneuvottelukunta sai uuden varapuheenjohtajan, Managing Director Anna Soraisen turkulaisesta viestintään, liikkeenjohdon konsultointiin ja yritysvastuuseen keskittyvästä asiantuntijayrityksestä Ground Communicationsista.

Sorainen valittiin toimeen Turun AMK:n alueneuvottelukunnan kokouksessa 15.3.2017. Alueneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Teppo Virta Teknologiateollisuudesta.

Alueneuvottelukuntaan kutsutaan vuosittain viisi uutta jäsentä kolmevuotiskaudeksi. Jäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka täyttävät mahdollisimman hyvin seuraavat kriteerit:

1. Henkilöt tuntevat laajasti alueen kehitystilanteen ammattikorkeakoulun strategian määrittämillä osa-alueilla.

2. Henkilöt ovat päättävissä asemissa ammattikorkeakoulun strategiassa keskeiseksi määritellyillä aloilla yrityselämässä, julkisorganisaatioissa, poliittisessa toiminnassa tai järjestökentällä.

3. Henkilöt tuntevat hyvin ammattikorkeakoulun toimintaa esimerkiksi opintojen tai työtaustan kautta.

Miten alueneuvottelukunta toimii?

Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta toimii aluevaikuttavuuden kehittämisessä hallitusta ja toimitusjohtajaa tukevana itsenäisenä elimenä. Sen keskeisenä roolina on säännöllisesti arvioida ammattikorkeakoulun tilannetta aluevaikuttavuuden kannalta ja tehdä arvioidensa perusteella ehdotuksia strategian ja sen toimeenpanon kehittämiseksi. Lisäksi alueneuvottelukunta voi esittää ammattikorkeakoulun hallitukselle itselleen muita tehtäviä, jotka edistävät ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuuden parantamista.

Alueneuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa yhdessä ammattikorkeakoulun hallituksen kanssa. Kokouksessa alueneuvottelukunta esittää näkemyksensä edellisen vuoden tulosten ja toiminnan suhteesta alueen kehitystarpeisiin ja antaa kehitysehdotuksia tulevan toiminnan suunnalle.

Lisätietoja Turun AMK:n alueneuvottelukunnan toiminnasta:

Turun AMK:n alueneuvottelukunta