Sivu päivitetty 20.3.2017

Sopisiko kurkkutynnyrimajoitus saariston matkailutarjontaan?

Matkailun mikroyrityksille Turun saaristossa sekä Jyväskylän seudulla suunnatun Suomalaisella elämäntavalla maailmalle –hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten välistä yhteistyötä sekä niiden kansainvälistymisvalmiuksia.

Maaliskuussa kolmetoista saariston matkailuyritystä ja saman verran keskisuomalaisia haki oppia ja kontakteja Saksasta osana tätä Suoma-hanketta , joka kannustaa yrittäjiä yhteistyöhön sekä kansainvälistymiseen.

- Maailman suurimmilla matkailumessuilla (ITB Berlin 2017) Berliinissä tutkailtiin trendejä, kilpailijoiden tarjontaa sekä kysyntää. Berliinistä noin 100 kilometrin päässä sijaitsevan Spreewaldin maalaiskylissä benchmarkattiin kanaviin ja avomaankurkun viljelyyn nojaavaa matkailua. Muutamiin matkanjärjestäjiinkin luotiin kontakteja ja saatiin heiltä arvioita saariston tarjonnan soveltuvuudesta Keski-Euroopan markkinoille, kertova hankkeessa työskentelevät Telle Tuominen ja Susanna Saari Turun AMK:sta.

Turun ammattikorkeakoulu vastasi suurelta osin ryhmän Berliinin seudulle suuntautuneen messu-, benchmarking- ja koemarkkinointimatkan ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta. Matkalla mikroyrittäjät tapasivat siis mm. paikallisia matkanjärjestäjiä, jotka olivat kiinnostuneita välittämään suomalaisten yritysten palveluita kansainvälisille asiakkaille.

Yrittäjien mukaan matkan aikana oppi suhteuttamaan oman yrityksen tarjontaa ja vahvuuksia kansainväliseen tarjontaan. Lisäksi ymmärrys kasvoi sen suhteen, että varsinkaan kansainvälinen matkailija ei yleensä tule vain omaan yritykseen, ja on siis tärkeää tehdä yhteistyötä myös alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa. Matkalla yrittäjillä oli lisäksi mahdollisuus keskustella muiden yrittäjien kanssa ja huomata, että he painivat usein hyvin samanlaisten kysymysten parissa.

Hanke jatkuu maaliskuulle 2018. Yhteistyössä jatketaan matkailupalvelukokonaisuuksien sekä matkailureittien suunnittelua. Kesäkaudella kutsutaan myös muutamia keskieurooppalaisten matkanjärjestäjien edustajia testaamaan ja antamaan palautetta tarjonnasta. Keski-Suomen yrittäjäryhmä saapuu alkusyksystä benchmarkkaamaan saariston tarjontaa.

Seuraa hanketta somessa