Sivu päivitetty 10.4.2017

Erikoistumiskoulutuksella puhtia työuralle hoitoalalla

Erikoistumiskoulutukset on yksi vaihtoehto edistää ammatillista kehittymistä. Sairaanhoitaja Heli Haapanen osallistui Turun ammattikorkeakoulussa ensimmäistä kertaa järjestettyyn haavanhoidon erikoistumiskoulutukseen.

Teksti: Tina Myllyniemi, kuva: Saija Vanhanen

Maaliskuussa 2017 Turun ammattikorkeakoulusta valmistui 17 haavanhoidon asiantuntijaa. Nämä hoitoalan ammattilaiset olivat osallistuneet 25.4.2016–14.3.2017 järjestettyyn haavanhoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen.

Oma kiinnostus ja tarve osaamisen syventämiselle saivat sairaanhoitajana työskentelevän Heli Haapasen hakeutumaan koulutukseen.

– Kiinnostus haavanhoitoon on iskenyt jo uran alusta alkaen. Juuri haavanhoitoon keskittyvää koulutusta ei kuitenkaan tuntunut löytyvän oikein mistään, Haapanen kuvailee.

Koulutuksella syvempää osaamista

Haavanhoidon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena oli, että opiskelija syventää omaa haavahoidon osaamistaan ja kehittää työyhteisönsä haavahoitoa. Koulutuksen suorittanut asiantuntija kykenee toimimaan asiantuntijana haavapotilaan hoitamisessa ja moniammatillisissa työryhmissä.

– Koulutuksessa mennään syvälle haavan paranemisprosessiin, jopa solutasolle. Nyt osaan arvioida haavan perusteellisesti myös paranemisprosessin kautta. Haavanhoito on kokonaisvaltaista työtä, siihen liittyvät myös esimerkiksi kivunlievitys ja ravinto, Haapanen kertoo.

Korkeakoulujen yhteisponnistus

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama erikoistumiskoulutus järjestettiin kymmenen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Turun ammattikorkeakoulun lisäksi mukana olivat Savonia ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk sekä Oulun, Lahden, Tampereen, Hämeenlinnan, Satakunnan ja Vaasan ammattikorkeakoulut.

Opetussuunnitelma ja opintojen yhtenäistäminen mahdollistavat koulutuksen tuottaman osaamisen tasalaatuisuuden riippumatta korkeakoulun paikkakunnasta. Koulutus sisälsi lähiopetuksen lisäksi myös verkko-opintoja.

– Verkostototeutuksesta oli hyötyä. Näin voidaan yhdistää useamman korkeakoulun osaaminen, Haapanen arvioi.

Uusi täydennyskoulutuksen muoto

Erikoistumiskoulutukset on uusi täydennyskoulutusmuoto asiantuntijuuden syventämiseksi ilman tutkintotavoitetta. Koulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi, ja ne on tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Koulutukset toteutetaan valtakunnallisen AMK-verkoston yhteistyönä. Tällä hetkellä erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia ja osallistujahinnaltaan edullisempia. Opinnot voi suorittaa työn ohella.

Turun ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä haku auki syksyllä alkavaan  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutukseen sekä Syöpäpotilaan moniammatillisen hoitoketju -erikoistumiskoulutukseen.