Sivu päivitetty 20.4.2017

Esitettävä tekniikan koulutuksen lisäys ei riitä

Selvitysmies Jari Jokinen on pohtinut keinoja, miten koulutuksella vastataan positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin. Selvitys luovutettiin torstaina ministeriöille. Turun AMK:lle esitetään 130 aloituspaikkaa lisää. Tämä on kuitenkin riittämätön määrä työelämän tarpeisiin nähden.

Selvitysmies Jokisen mukaan Turun AMK:n tekniikan korkeakoulututkintojen määrää tulisi kasvattaa 130 hengellä erityisesti insinööri (AMK) - ja insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon osalta. Lisäys tulisi tasapainottaa kansallisesti siten, että tutkintomäärä ei kokonaisuutena kasva. Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on ollut kaksinkertaistaa insinöörikoulutuksensa volyymi, jotta maakunnan yritysten osaamistarpeeseen pystytään vastaamaan.

– Selvitysmiehen esitys Turun AMK:n tekniikan koulutuksen laajennustarpeista on oikean suuntainen. Näkemykset alueen teollisuutta nopeasti auttavista koulutusratkaisuista sekä tutkintomäärien nostamisesta ohjaavat kehitystä sekä alueen että koko maan menestyskyvyn kannalta oikeaan suuntaan, toteaa Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila.  

– Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen lisääminen on nopea ja tehokas tapa alueen tekniikan koulutustason nostolle. Esitetyt perustutkintomäärien lisäykset jäävät kuitenkin huomattavasti tarvetta matalammiksi. 

– Yritysten liiketoiminta tulee kasvamaan samaan aikaan eläköitymisen kiihtyessä, mikä tulee lisäämään osaajatarvetta raportissa ennakoitua nopeammin. Lisäksi rakennusmestarien ja teknisten työnjohtajien koulutuslisäykset ovat esityksessä jäämässä muuntokoulutuksen varaan, Taatila huomauttaa. 

Raportissa ehdotetaan, että muuntokoulutusta tulisi jatkaa, laajentaa ja joustavoittaa. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että muuntokoulutusohjelmia olisi mahdollista käynnistää ainakin vuoteen 2019 saakka. Koulutusta pitäisi kohdistaa laajemminkin kuin vain rakennusalalla ja siinä pitäisi voida suorittaa myös tutkinnon osia.

– Tulemme joka tapauksessa vahvistamaan toimintaamme alueen työelämän tarpeiden mukaisesti strategisilla kärkialoillamme enemmän kuin selvitys esittää, Vesa Taatila lupaa.

Yhteinen alusta yritysyhteistyön vahvistamiseen

Turun korkeakoulut yhteisesti ovat esittäneet Turku Future Technologies Competence Factoryn perustamista, joka on selvitysmiehen raportissa huomioitu positiivisesti. Kyseessä olisi yhteinen alusta, joka mahdollistaisi turkulaisten korkeakoulujen yhteistyön tiivistämisen että kansallisen yritys- ja korkeakouluyhteistyön vahvistamisen. Alusta tukisi verkostomaista yhteistoimintaa ja loisi osaltaan edellytyksiä teknillisen korkeakoulutasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle Lounais-Suomessa.

– Esitys yhteisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta-alustan rakentamisesta on erittäin hyvä ja mahdollistaa toteutuessaan hyvän tilaisuuden vahvistaa korkeakoulujen työelämälähtöistä yhteistyötä, Vesa Taatila toteaa.

Turun kaupungin tiedote aiheesta OKM:n tiedote aiheesta