Sivu päivitetty 12.5.2017

Traumasimulaatiossa on tosi kyseessä

Simulaatioharjoitus jäljittelee aitoa hoitotilannetta ja kokoaa yhteen eri alojen opiskelijat.

Teksti ja kuvat: Tina Myllyniemi

Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteessä on käytössä aidon veroiset hoitotilat leikkaussaleineen. Kevään aikana tiloissa on järjestetty yhteensä neljä traumasimulaatiota, joissa opiskelijat harjoittelevat onnettomuuteen joutuneen traumapotilaan hoitoa.

Traumatiimi kokoaa yhteen eri alojen opiskelijat

Näytä lisää

Harjoitukseen osallistuu ensihoidon ja bioanalytiikan opiskelijoita sekä röntgenhoitajaopiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta ja lääketieteen opiskelijoita Turun yliopistosta. Opiskelijoista kootaan ns. traumatiimi, joka toimii oikean sairaaloissa käytössä olevan toimintamallin mukaan.

– Tilanne on opiskelijoille mahdollisimman autenttinen. Mukana ovat kaikki ne toimijat, jotka olisivat mukana oikeassa hoitotilanteessa, ensihoidon lehtori Sanna Ojala Turun ammattikorkeakoulusta kuvailee.  

Mukana harjoituksessa on lisäksi kunkin alan opiskelijoiden oma opettaja. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa osaan simulaatioista osallistui myös lääketieteen opettaja, mikä lisäsi simulaation autenttisuutta.

Ennakkoilmoituksesta verikokeisiin ja kuvantamistutkimuksiin

Näytä lisää

Traumasimulaatio sisältää aidon tilanteen tapaan lukuisia eri vaiheita, joissa tarvitaan eri alojen opiskelijoiden saumatonta yhteistyötä. Ensihoitajaopiskelijoiden ennakkoilmoitus sairaalaan käynnistää traumatiimin toiminnan harjoituksessa: kuvitteellinen potilas Aaltonen on törmännyt autolla puuhun.

Seuraavien tuntien aikana kauko-ohjattavalle, häkellyttävän aidon oloiselle nukelle eli potilas Aaltoselle annetaan lääkkeitä suoneen, ja siltä otetaan verikokeet ja röntgenkuvat. Potilaan kuljetus sairaalasängyssä tippapulloineen osastolta toiselle hoidetaan niin ikään kuten oikeassa sairaalassa.

– Tosin meidän käytävillä kahvi- tai siivouskärryn kanssa liikkuva ei välttämättä lähde leikkiin mukaan ja väistä kiireellisempää traumatiimiä, Ojala nauraa.

Osa opiskelijoista seuraa harjoitusta etäyhteydellä viereisessä luokassa. Harjoitus kestää kaikkinensa noin nelisen tuntia. Se päättyy palautekeskusteluun (debriefing), joka on tärkeä osa oppimisprosessia.

Realistinen hoitotilanne opettaa yhteistyötä

Näytä lisää

Simulaatioon osallistuvat opiskelijat ovat opinnoissaan jo pitkällä ja perustaidot ovat heillä hallinnassa. Moniammatillinen traumasimulaatio on saanut opiskelijoilta positiivista palautetta. Harjoitus on koettu merkittävästi tavanomaista harjoittelua hyödyllisemmäksi.

Viimeisen vuoden lääketieteen opiskelija Emil Gustafsson Turun yliopistosta arvosti simulaatiossa erityisesti realistisuutta:

– Kaikki tehtiin oikeasti: lääkkeet vedettiin ruiskuun ja annettiin suoneen. Potilaalta otettiin labrakokeet. Käytössämme oli kaikki tarvittavat laitteet, ja potilas kuljetettiin oikeasti TT-kuville [tietokonetomografiaan]. Potilas tuli ensihoidosta ja annettiin ennakkoilmoitus, joten simulaatioon tuli mukaan kaikki realistiset vaiheet.

Simulaatioharjoituksessa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan oman alan taitojen lisäksi toimimista ryhmässä.

– Harjoituksessa keskeistä antia oli kommunikointi eri alojen opiskelijoiden kanssa. Simulaatiossa on tärkeää oppia oma roolinsa osana tiimiä, kolmannen vuoden ensihoitajaopiskelija Anne Kuoppala Turun ammattikorkeakoulusta selittää.

– Normaalisti [ensihoitajaopiskelijoiden omissa harjoituksissa] simulaatiot liittyvät hätätilanteiden tunnistamiseen ja hoidon alkuvaiheeseen. Tällaisessa laajemmassa simulaatiossa saamme kokonaiskuvan traumatiimin toiminnasta, myös siitä mitä tavallisesti tapahtuu ensihoitajien työn päätyttyä, kolmannen vuoden ensihoitajaopiskelija Aleksi Ojuva tarkentaa.

Idea lähti opinnäytetöistä

Näytä lisää

Moni asia on muuttunut traumapotilaan hoidossa muutamassa vuodessa, mutta Aaltosta hoidetaan Turun ammattikorkeakoulun tiloissa edelleen. Tänä keväänä toteutettiin kolmas traumatiimisimulaatioiden sarja.

Traumasimulaatioiden idean ”isä” on radiografian ja sädehoidon lehtori Jarno Huhtanen Turun ammattikorkeakoulusta. Hänen ideansa pohjalta eri koulutusohjelmissa alettiin aikoinaan valmistella opinnäytetöitä traumapotilas Aaltosen hoidosta. Opinnäytetyön laatineet opiskelijat testasivat simulaatiota käytännössä ja tämä johti lopulta eri koulutusten vuosittaisiin yhteisiin simulaatioharjoituksiin.