Sivu päivitetty 18.5.2017

Synergiatalo Medisiina D harjakorkeudessa

Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön tuleva moderni työ- ja oppimisympäristö, Medisiina D on saavuttanut harjakorkeuden.

– Turussa tehdään oikeaa, aitoa yhteistyötä. Simulaatiotilat, joissa harjoitellaan yhdessä, ovat trendi johon tulee mennä, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila harjannostajaisissa tiistaina 16.toukokuuta.

Monen toimijan yhteistyössä syntynyt rakennus Medisiina D valmistuu vuonna 2018 Turun Kupittaan kampusalueelle. Louhinta- ja maanrakennustyöt alkoivat marraskuussa 2015.  Uusi rakennus sijoittuu Turun yliopistollisen keskussairaalan T- ja A-sairaaloiden väliin.

– Turun ammattikorkeakoulusta uuteen rakennukseen tullaan siirtämään suuhygienistin- ja bioanalytiikan koulutukset. Lisäksi sinne valmistuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston, lääketieteellisen tiedekunnan ja Turun AMK:n yhteinen liikunta- ja toimintakykylaboratorio sekä simulaatio-oppimiskeskus. Näitä tiloja tulevat hyödyntämään fysio- ja toimintaterapian, hoitotyön ja myös lääketieteen opiskelijat, kertoo koulutusjohtaja Marjut Putkinen Turun ammattikorkeakoulusta.

Esimerkkinä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa tehtävästä yhteistyöstä Medisiina D:ssä tullaan tarjoamaan suuhygienistiopiskelijoiden palveluja turkulaisille. Rakennukseen suunnitellaan myös tulevaisuuden ruokamaailmaa, jossa lounasravintolassakin tehdään ravitsemukseen liittyvää tutkimusta.

Medisiina D rakennuksessa on 26 000 neliömetriä tilaa kahdeksassa kerroksessa. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu luentosaleja, ryhmätyötiloja, liiketiloja ja lounasravintola. Toiseen kerrokseen tulee opetuslaboratorioita ja hammashoidon opetusyksikkö. Kerroksissa 3–8 on eri yksiköiden laboratorio- ja toimistotiloja.

Kiinteistön rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Schauman Arkkitehdit Oy ja projektinjohtourakoitsijana on NCC Suomi Oy. Rakennuksen suunnittelussa tähdätään kestävän kehityksen mukaisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin.

– Turun kaupungin tavoitteena on kehittää Kupittaan alueesta vetovoimainen ja haluttu innovaatioympäristö sekä yrityksille ja yhteisöille että koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama Medisiina D -rakennus vastaa näihin tavoitteisiin innovatiivisesti kokoamalla eri toimijoita saman katon alle, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mauno Sievänen kommentoi.

Rakennuksen suunnittelussa tähdätään kestävän kehityksen mukaisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, millä pyritään varmistamaan käyttökustannusten edullisuus. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja joustaviksi. Näin tuetaan yhteistä toimintaa ja mahdollistetaan yhteisten palvelujen järjestämistä. Samalla varmistetaan tilojen korkea käyttöaste ja tilojen taloudellinen käyttö.