Sivu päivitetty 19.5.2017

Turun AMK vastaa positiivisen rakennemuutoksen haasteeseen

Turun AMK lisää tekniikan koulutusta merkittävästi vastatakseen nopealla aikataululla Varsinais-Suomen kasvaneeseen työvoimakysyntään. Hallitus kohdentaa 4 miljoonan euroa AMK-koulutuksen vahvistamiseen positiivisen rakennemuutoksen alueilla. Lisäksi Turun AMK on varautunut aloittamaan laajamittaisen tutkintotavoitteisen muuntokoulutuksen.

Valtion lisätalousarviossa on myönnetty 4 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulutuksen vahvistamiseen positiivisen rakennemuutoksen alueilla vuosina 2017—2019. Tästä summasta merkittävä osa tulee Turun AMK:n käyttöön tekniikan alan koulutuspaikkojen lisäämiseen, kuten selvitysmies Jari Jokinen ehdotti positiivisen rakennemuutoksen selvityksessä.

– Lisärahoituksen johdosta pystymme pysyvästi lisäämään vuosittaisia tekniikan alojen aloituspaikkoja AMK-tutkinnoissa enimmillään noin 100 paikalla, ja Master-tasolla eli ylemmissä AMK-tutkinnoissa enimmillään noin 40 opiskelupaikan verran. Tämä on vajaa kolmasosa työelämän todellisesta osaajatarpeen lisäyksestä, mutta pienuudestaan huolimatta askel oikeaan suuntaan, toteaa Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila.

Turun AMK jatkaa neuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa määrärahan tarkemmasta kohdentumisesta.

Toisena keinona yritysten osaajatarpeeseen vastaamiseksi on tarkoitus saada muuntokoulutettua 100–200 aiemman tutkinnon suorittanutta osaajaa alueen työelämän kaipaamiin insinööritehtäviin.

– Muuntokoulutus voisi kestää 1–3 vuotta sen mukaan, minkä alan koulutus henkilöllä on taustalla ja miten hän on pitänyt huolta osaamisensa päivittämisestä. Näin saisimme yrityksille myös niiden kaipaamia monialaisia osaajia – esimerkiksi tietoliikenne- ja konetekniikkaosaamisen yhdistäminen toisi aivan uudenlaista robotiikkaa ja autonomisia kulkuvälineitä vahvistavaa osaamista, jolla alueemme pystyisi vastaamaan kansainväliseen kilpailuun. Tämä vaatii vielä lakimuutoksen ja rahoituksen, mutta olemme toiveikkaita muuntokoulutuksen nopean aloittamisen suhteen, Vesa Taatila kertoo.

Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu tulee olemaan mukana tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan luomisessa Turkuun sekä toimintamallin kehittämisessä Suomen tekniikan alan korkeakoulujen yhteistyöhön Lounais-Suomessa.

– Me Turun ammattikorkeakoulussa suuntaamme katseemme rohkeasti eteenpäin ja lähdemme ratkomaan positiivista haastetta tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän ja korkeakoulukumppaneidemme kanssa. Alueemme on nyt niin poikkeuksellisessa kehityskierteessä, että sen tulevaisuus tulee määrittelemään koko maan tulevaisuutta. Me luotamme siihen, että Varsinais-Suomi pystyy vastaamaan tähän positiiviseen haasteeseen. Yritysten viimeaikaiset uutiset kertovat omalta osaltaan, että usko tämän alueen osaajiin on vahva, Vesa Taatila rohkaisee.

Suomen talouden moottorina toimiva vientiteollisuus tarvitsee lisää osaavia insinöörejä. Varsinais-Suomen meri- ja metalliteollisuuden kasvu luo kerrannaisvaikutuksineen jopa 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Koulutusta pitää pystyä uudistamaan nopeasti.