Sivu päivitetty 12.6.2017

Vastaamme yritysten tarpeeseen ja liitymme suurimpien joukkoon

Turun ammattikorkeakoulu vastaa alueen kasvavaan tekniikan osaajien tarpeeseen. Korkeakoulun hallitus on tänään päättänyt lisätä tekniikan perustutkintojen eli insinöörin ja rakennusmestarin opiskelupaikkoja yli 200 tähän vuoteen nähden. Myös koulutuksen sisältöjä uudistetaan.

Tekniikan koulutusta lisätään Turun AMK:ssa laajasti. Aloittavien opiskelijoiden määrät nousevat niin tutkintoon johtavassa päiväkoulutuksessa, avoimen ammattikorkeakoulun opintomahdollisuuksissa, monimuotokoulutuksessa kuin ylemmässä AMK-koulutuksessa. Tällä hetkellä tekniikan alan aloituspaikkoja on 846, ja lisäyksen jälkeen määrä tulee olemaan 1049. Turun ammattikorkeakoulun tekniikan koulutus on lisäyksen jälkeen samaa luokkaa maan suurimpien teknisten korkeakoulujen kanssa.

– Tämä on meille todella iso asia, mutta olemme valmiit tähän urakkaan, jotta alueen yritykset saavat tarvitsemiaan osaajia riittävästi. Näin voidaan vauhdittaa koko maan kasvua ja hyvinvointia, muistuttaa Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila.

Suurin opiskelupaikkojen kasvu toteutuu tutkintoon johtavassa päiväkoulutuksessa, jossa vuotuinen aloittajamäärä nousee yli sadalla opiskelijalla. Tämän lisäksi DI-tason Master of Engineering -koulutusta lisätään 35 aloituspaikalla.

– Lisäysten jälkeen meiltä valmistuu työelämään 2020-luvun alkuvuosina noin 650–700 insinöörin tai rakennusmestarin tutkinnon ja 70 Master of Engineering -tutkinnon suorittanutta vuosittain. Tämä lähestyy määrää, joka alueen yrityksiltä saamiemme viestien mukaan tarvitaan tulevina vuosina, Vesa Taatila sanoo.

– Turun ammattikorkeakoulu ottaa koulutuksen laajentamisessa merkittävän taloudellisen riskin alueen yritysten ja elinkeinoelämän rakennemuutoksen tukemiseksi. Luotamme siihen, että hallitus huomioi tämän sekä kohdistaessaan lisätalousarviossa positiivisen rakennemuutoksen alueille varattua 4 miljoonan rahoitusta että myöhemmin tutkintokattojen määrittelyssä, vararehtori Juhani Soini toteaa.

– Ammattikorkeakoulun päätös on tärkeä askel, jolla vastataan Lounais-Suomen nopeasti kasvaneeseen osaavan työvoiman tarpeeseen ja tuetaan alueen positiivista rakennemuutosta. Tekniikan alan korkeakoulutusta on tarpeen vahvistaa. Hallitus on esittänyt yhteensä 20 miljoonaa euron määrärahan, jolla se on halunnut varmistaa, että kasvu ei hyydy osaajapulaan, toteaa ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Myös täysin uusia koulutuksia alkamassa

– Insinöörin tai rakennusmestarin tutkintoon johtavassa päiväkoulutuksessa lisäämme koulutusmääriä konetekniikassa, rakentamisessa, ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa, tuotantotaloudessa ja tieto- ja viestintäteknologiassa. Konetekniikassa alkaa uutena osaamisalueena muotoilu. Lisäksi aloitamme uuden koulutuskokonaisuuden, jossa yhdistyvät energia-, ympäristö-, bio- ja kemiantekniikka. Myös tämän osalta koulutusmääriä nostetaan, tarkentaa koulutusjohtaja Juha Kontio.

Monimuotokoulutuksena käynnistyy poikkitieteellinen instrumentointiin ja diagnostiikkaan keskittyvä kokonaisuus. Monimuotokoulutuksessa opintoja voi tehdä työn ohessa. Pääosin muutokset ovat tarjolla vuonna 2018, ja niihin haetaan syksyn 2017 ja kevään 2018 yhteishaussa.

Meyer Turku tyytyväinen päätökseen

– Meyer Turku ja Turun AMK ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo pitkän aikaa. Yhteistyö on Meyer Turulle erittäin tärkeää sekä opiskelijoiden saamisessa töihin telakalle että erilaisissa yhteistyö- ja tutkimushankkeissa. Nyt kun tilauskantamme ulottuu vuoteen 2024 asti, ja tuotantomme kasvaa tasaisen voimakkaasti seuraavina vuosina, tarvitsemme yhä enemmän asiantuntijoita palvelukseemme. Lähin tavoitteemme on rekrytoida vuoden 2018 loppuun mennessä 500 uutta laivanrakentajaa telakalle. Opiskelijapaikkojen lisääminen tekniikan koulutuksessa vastaa tähän tarpeeseen, ja olemme erittäin tyytyväisiä nyt tehtyyn päätökseen, sanoo Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

Pelkästään koulutuspaikkojen lisääminen ei riitä ratkaisemaan yritysten osaajatarvetta. Tarvitaan myös asennemuutosta.

– Toisella asteella opiskelevien tai sinne hakeutuvien on tärkeää muistaa luonnontieteiden opiskelun merkitys korkeakoulupaikkaa haettaessa, muistuttaa vararehtori Juhani Soini. Noin puolet korkeakoulujen opiskelupaikoista jaetaan luonnontieteiden osaamisen perusteella.

Suomen talouden moottorina toimiva vientiteollisuus tarvitsee lisää osaavia insinöörejä. Varsinais-Suomen meri- ja metalliteollisuuden kasvu luo kerrannaisvaikutuksineen jopa 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Koulutusta pitää pystyä uudistamaan nopeasti.