Sivu päivitetty 15.6.2017

Laadukkuuden määre on muutoksessa mukana pysyminen

Laatukeskuksen valtakunnalliset 49. laatupäivät järjestettiin Turussa 17 – 18.05.2017. Päivillä käsiteltiin 4. teollisen vallankumouksen teemoja runsain asiantuntija- ja casepuheenvuoroin.

Teksti: Sinikka Leino

Seminaari alkoi professori Markku Wileniuksen herättelevällä avauspuheenvuorolla maailman muutoksesta ja talouden pitkäaikaisissa sykleissä kuudennesta aallosta. Toimintaympäristössämme tapahtuu muutoksia monella tasolla niin fyysisesti, biologisesti kuin digitaalisesti ja tämä taas muuttaa työelämää ja työnteon tapoja. Tulevaisuuden kannalta avainasioita ovat resurssitehokkuus ja perinteisen osaamisen uudelleen hyödyntäminen. Esimerkiksi siirrymme elämystaloudesta peliteollisuuteen ja digitaalisten palveluiden merkitys tulee yhä lisääntymään.

Ensimmäisen päivän esityksissä käytiin paljon läpi uusia teknologioita kuten virtuaalitodellisuutta, robotiikkaa ja uuden sukupolven autoteollisuutta Valmet Automotiven vetämänä.

Turun AMK:n asiantuntijat estraadilla

Laatupäivien toisena päivänä jatkettiin mielenkiintoisten asiantuntijapuheenvuorojen ja case-yritysten kera. Turun AMK:sta pitivät asiantuntijapuheenvuoron koulutus- ja tutkimusvastaava Tero Reunanen aiheesta ”LEAN – Prosessijannujen rakkauden kohde, kapitalistin työkalu vai kukkahattujen yhteisöllisyys”. Puheenvuorossa Tero korosti LEANin keskeistä tavoitetta: lisätä arvoa asiakkaalle ja sitä, että organisaatio tarjoaa sitä, mitä asiakkaat oikeasti haluavat / tarvitsevat. Tuotteet ja palvelut eivät ole vain objekti vaan kokonaisvaltainen kokemus asiakkaalle. Tero käsitteli puheenvuorossaan myös laadun eri ulottuvuuksia. 

Toisen Turun AMK:n  asiantuntijapuheenvuoron piti koulutus- ja tutkimusvastaava Sakari Koivunen ja käsitteli robotiikkaa teemalla ”Työn ja teknologian tulevaisuus – tavoitteena täystyöttömyys? Puheenvuorossaan Sakari avasi, miten teknologinen kehitys on nopeaa ja emme osaa varautua siihen tarpeeksi. Siksi käsityksemme työstä pitää kalibroida uudelleen. Meidän pitää varautua siihen, että teemme jatkossa yhä enemmän töitä tekoälyjärjestelmien ja robottien kanssa sekä varautua myös siihen, että työtehtävämme automatisoidaan kokonaan, koska todennäköisesti olet hommassasi konetta huonompi.

Laatupäivien sanoma oli, että laadukkuus määräytyy sen mukaan, miten pysymme muutoksessa mukana. Työelämän laadun ratkaisee se, kuinka ihminen ominaisuuksineen pääsee toteuttamaan itseään ryhmässä. Tiedon virtaamisen ja läpinäkyvyyden mahdollistaminen monien eri kanavien kautta on tärkeää organisaatioissa. Digitalisaatio muuttaa yritysten arkea, johtamista ja liiketoimintamalleja. Tästä syystä on tärkeää kehittää uusia toimintamalleja ketterästi kokeilemalla ja saada parhaat käytännöt leviämään nopeasti ja toimimaan arjessa.