Sivu päivitetty 19.6.2017

Työhyvinvointia syövän hoidon ammattilaisille alojen välisellä yhteistyöllä

Työsuojelurahasto on myöntänyt Turun ammattikorkeakoululle n. 170 000 euroa Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus -tutkimushankkeen toteutukseen. Hankkeessa edistetään moniammatillista syövän hoidon osaamista.

Kolmivuotinen hanke toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun, Läntisen syöpäkeskuksen (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.  

Tulevaisuuden moniammatillista syövän hoitoa

Syöpäsairauksien lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän ja parempaa hoidon osaamista. Potilaan hoito toteutuu laadukkaimmin moniammatillisessa yhteistyössä, jossa eri alojen ammattilaisilla on yhteinen tavoite.

Syksyllä 2017 käynnistyvässä hankkeessa tutkitaan moniammatillista yhteistyötä ja ammatillista voimaantumista Läntisen syöpäkeskuksen yksiköissä (Turku, Pori, Vaasa). Kohderyhmään kuuluvat yksiköiden kaikki terveydenhuollon ammattilaiset; lääkärit, sairaanhoitajat, röntgenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja kuntoutusohjaajat sekä heidän esimiehensä.

Yhteistyöllä työhyvinvointia

– Perusolettamus on, että moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen lisääminen edistää työhön sitoutumista, työssä jaksamista ja työhyvinvointia, hankkeen vastuututkija TtT, lehtori Virpi Sulosaari Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

Hoidon asiantuntijoiden työhyvinvointi on oleellinen osa ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Työntekijöille vetovoimainen syöpäkeskus tarjoaa siten myös parasta hoitoa potilaalle.

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tulevaisuuden syöpäosaamisen huippukeskuksille, joissa tarjotaan asiakaslähtöisiä palveluja ja kehitetään hoidon laatua.

Tutkimushanke on osa Terveyskampus Turku -yhteistyötä, jossa ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Novia. Tavoitteena on kehittää kampuksella perinteiset tieteenalarajat ylittävää osaamista, joka vastaa sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteita.