Sivu päivitetty 27.6.2017

Osallisuutta ja potilaiden eettistä kohtelua

Turun ammattikorkeakoululle on myönnetty Central Baltic -hankerahoitusta osallisuuden lisäämiseen ja potilaiden eettisen kohtelun edistämiseen.

Turun ammattikorkeakoulun uusissa SOTE-alan hankkeissa edistetään erityisesti henkistä hyvinvointia: ComeStrong-hankkeessa parannetaan syrjäytymisvaarassa olevien miesten osallisuutta yhteiskunnassa. SimE – SimEthics -hankkeessa puolestaan kehitetään potilaan eettistä kohtelua terveydenhuollossa.

Syrjäytymisvaarassa olevat miehet osaksi yhteisöä

ComeStrong-hankkeessa parannetaan syrjäytymisvaarassa olevien miesten osallisuutta yhteiskunnassa. Turun ammattikorkeakoululle on myönnetty hankkeen toteutukseen n. 160 000 euroa Central Baltic -rahoitusta.

Hankkeessa keski-ikäisille ja ikääntyville miehille luodaan omia paikallisia yhteisöjä joihin kuulua. Ryhmien toiminta lähtee osallistujista itsestään, ja se on käytännön tekemistä yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on tukea osallisuuden kokemusta ja hyvinvointia. Yhteisöjä synnytetään Suomessa ja Virossa.

Turun ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteutuksessa vastaavat Aktiivinen aikuisuus ja Aktiivinen ikääntyminen -tutkimusryhmät. Hankekumppaneita ovat Tarton yliopisto, Auralan Setlementti ja Perusturvakuntayhtymä Akseli.

Lisätiedot: Katariina Felixson

Huomio potilaiden eettiseen kohteluun

SimE – SimEthics-hankkeessa kehitetään potilaan eettistä kohtelua terveydenhuollossa. Tutkimushankkeelle on myönnetty n. 200 000 euroa Central Baltic -rahoitusta.

Potilaiden tekemistä kanteluista merkittävä osa koskee sitä, miten heitä on kohdeltu hoitojaksonsa aikana. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa eettiset ongelmat potilaan kohtaamisessa sekä laatia kehittämissuunnitelma ja kansainvälinen koulutusmoduuli Suomeen, Ruotsiin ja Liettuaan. Hanke vastaa esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuvaamiin tarpeisiin siitä, minkälaista eettistä koulutusta tarvitaan opiskelijoille ja ohjaajille.

Tavoitteena on kehittää terveysalan henkilökunnan osaamista vastaamaan potilaan tarpeisiin moniammatillisessa yhteistyössä. Hanke toteutetaan Turun ammattikorkeakoulussa sisällytettynä kolmeen opintojaksoon. Mukaan otetaan mukaan kliinisten harjoittelujen opiskelijaohjaajat. Toteutuksessa vastaa Turun ammattikorkeakoulun Terveysalan kliininen asiantuntijuus -tutkimusryhmä.

Lisätiedot: Riitta-Liisa Lakanmaa