Sivu päivitetty 29.8.2017

Sairaanhoitajia lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksessa

Ryhmä sairaanhoitajia aloitti lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksessa 28.8.2017 Turussa. Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden tarkoituksena on parantaa potilaan hoitoon pääsyä, nopeuttaa hoidon alkamista ja edistää terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen tarkoituksenmukaista käyttöä.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (Valtioneuvoston asetukset 1088, 1089/2010) ja se perustuu erikseen määriteltyyn kansalliseen lääkelistaan. Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee, että pätevöityneet sairaanhoitajat jatkossa määräisivät useampia erilaisia lääkkeitä.

– Sairaanhoitaja ei korvaa lääkäriä. Mutta heidän työnjaollaan edistetään potilaan hoidon joustavuutta, nopeutetaan hoitoon pääsyä sekä potilaskeskeisyyttä ja hoitoon sitoutumista, yliopettaja Virpi Sulosaari toteaa.

Työnantaja sitoutuu koulutukseen

Koulutuksen aloitti 21 innostunutta kansallisen valintakokeen läpäissyttä sairaanhoitajaa. Pääosin osallistujat ovat Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta.

 – Koulutus vaatii työnantajan vahvan tuen, koska koulutukseen osallistuvalla on oltava ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus, täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Aalto kertoo.

Koulutuksessa käydään vajaan 1½ vuoden aikana mm. farmakologian, reseptiopin ja kliinisen lääketieteen opintoja, jotka vastaavat osaamisvaatimustasoltaan lääkäriksi opiskelevien koulutusta.

Yhteistyöyliopistona valtakunnallisesti toimii Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Koulutuksen lopussa kaikki suorittavat näytöt osaamisestaan kuten valtakunnallisen loppukokeen, jota koordinoi Turun AMK. Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea erikoispätevyyttä ja yksilöintitunnusta Valviralta.

 – Odotan innolla, että meiltä valmistuu lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia, jotka hoitajavastaanotollaan hoitavat asiakkaitaan kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin, Aalto lisää. Tätä odottavat myös opiskelijat.

 – Valmistaudumme sote-uudistukseen tällä koulutuksella. Varsinais-Suomen alueella on alkamassa kiertävä hoitajapäivystys, johon tämä koulutus meitä valmentaa, he toteavat.