Sivu päivitetty 30.8.2017

Työskennelläänkö yrityksessäsi avo- ja monitilatoimistoissa?

Turun AMK ja Työterveyslaitos hakevat yrityskumppaneita avo- ja monitilatoimistoissa työskentelyä koskevaan tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on saada tietoa vuorovaikutusta, yhteistyön sujuvuutta ja yhteisöllisyyttä edistävistä tekijöistä avo- ja monitilatoimistoissa. Hankkeessa pyritään tunnistamaan ns. hyviä käytäntöjä sekä tukemaan osallistuvia yrityksiä yhteistyön ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeeseen liittyy kysely- ja haastattelututkimuksia sekä työpaja- ja kehittämistoimintaa. 

Hankkeeseen soveltuvat Varsinais-Suomen alueella toimivat pk-yritykset, joissa työskennellään tai ollaan siirtymässä avo- tai monitilatoimistoon. Yrityksellä ei tulisi olla näköpiirissä suuria henkilöstöön vaikuttavia muutoksia, kuten fuusiota tai henkilöstön vähennystarvetta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ikääntyvien työntekijöiden kokemusten ja erityistarpeiden selvittäminen, mutta hankkeeseen voivat osallistua ikäprofiililtaan kaikenlaiset yritykset. 

Rahoittajan ehtojen vuoksi hankkeeseen ei voida ottaa julkisen sektorin organisaatioita.

Osallistuva yritys saa:
•    yhteistyömahdollisuuden työympäristön ja työhyvinvoinnin kehittämisen asiantuntijoiden kanssa
•    tietoa omasta työympäristöstä ja henkilöstön kokemuksista kehittämistyön pohjaksi
•    mahdollisuuden oppia toisilta hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä
•    näkyvyyttä, mikäli yritys haluaa olla omalla nimellään esillä hankeviestinnässä

Osallistuva yritys sitoutuu kysely- ja haastattelututkimuksen toteuttamiseen omassa organisaatiossaan sekä työympäristön arviointiin. Kyselytutkimuksen onnistuminen edellyttää aktiivista yhteistyötä yrityksen yhteyshenkilöltä toteutusvaiheessa. Myös työyhteisön kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää aktiivista panostusta yrityksiltä.

Hankkeelle ollaan hakemassa ESR-rahoitusta. Mikäli rahoitus myönnetään, hanke käynnistyy vuoden 2018 syksyllä. ESR-haku umpeutuu 3.10.2017, joten osallistuvilta yrityksiltä tarvitaan sitoumukset syyskuun aikana. Hanke on kolmevuotinen.

Lisätietoja ja yhteydenotot: Psykologi, hankeasiantuntija Annu Haapakangas, Turun ammattikorkeakoulu, puh. 046 851 5927, annu.haapakangas@turkuamk.fi