Sivu päivitetty 5.9.2017

Turussa aloitti ensimmäinen lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Turussa alkoi ensimmäinen lastensuojelutyön asiantuntijuutta kehittävä koulutus 31.8.2017. Opinnot järjestetään yhteistyössä Diakonia-, Hämeen, Novia- ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimineille suunnattua pitkäkestoista ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta.

– Parhaillaan käynnissä oleva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE (2016–2018) on hallituksen kärkihanke, jossa tehdään 18 maakunnassa muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja sekä lapsen oikeuksia ja osallisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojen vahvistamiseksi, yliopettaja Eeva Timonen-Kallio toteaa.

– Lastensuojelutyön koulutuksessa syvennetään rakentamaan lastensuojelutyön monialaista asiantuntijuutta. Opiskelija saa välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä, Timonen-Kallio kuvaa.

– Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön ja kehittämään työyhteisön toimintaa. Verkostototeutuksen opiskelijat ovatkin tärkeä ryhmä viemään LAPE-hankkeen tavoitteita lastensuojelun käytäntöön, Timonen-Kallio jatkaa.

Lastensuojelutyötä kehittämään

Moniammatillinen opetus edistää monialaista työotetta kentällä. Koulutuksen aloittaneiden koulutustaustan ja työnkuvan kirjo on monipuolinen. Heistä löytyy, geronomi, kehitysvammaistenohjaaja, lastentarhanopettaja, liikunnan ohjaaja, sairaanhoitajia, sosionomi tai sosiaalialan opistotason koulutuksen suorittanut ja yhteisöpedagogi.

Heillä on työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista ja monenlaista osaamista, jonka pohjalta he ovat kiinnostuneita kehittämään integratiivisia erityistason lastensuojelun käytäntöjä ja lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita.

– Koulutuksessa annetaan keinoja uudistaa lastensuojelun moniammatillisia työotetta ajantasaisten työmenetelmien ja –käytäntöjen avulla, lehtori Anssi Lähde mainitsee.

– He syventyvät myös lastensuojeluun liittyvään asiakastyöprosessiin. Heistä tulee asiantuntijoita, jotka toimivat monialaisissa ja –ammatillisissa palveluverkostoissa, Lähde jatkaa.

Menestystä opiskeluun!