Sivu päivitetty 11.9.2017

Kansainvälisyysoppia yritysten kanssa

INTENSE-hankke tarjoaa pk-yrityksille tukea kansainvälistymisessä ja opiskelijoille kansainvälisyysosaamista.

Teksti ja kuvat: Martti Komulainen

Hiljattain Turussa vieraili korkeakouluvieraita Belgiasta, Hollannista, Kroatiasta ja Saksasta saamassa oppia innovaatiopedagogiikassa , joka on Turun AMK:n oppimisote. Vieraat olivat vaikuttuneita oppimisen viitekehyksestä, jossa on selvästi muotoiltu tavoite tuottaa opiskelijoille innovaatiovalmiuksia ja kykyä toimia monialaisissa ympäristöissä. 
 
Vierailu tapahtui INTENSE-hankkeen puitteissa. Äskettäin startannut INTENSE-hanke tuo pk-yrityksille tukea kansainvälistymisen alkutaipaleella. Samalla hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat yrityksille tukipalveluja tuottaessaan oppivat kansainvälistymistaitoja - Win-Win!
 
Ensiaskeleet kansainvälisille markkinoille voivat monille pk-yrityksille olla vaikeita. Ammattikorkeakoulut voivat yritysrajapinnassa toimiessaan tarjota alueensa yrityksille tukea myös tässä. 

Kansainvälistymisopetusta

INTENSEssä tuotetaan 15 opintopisteen kansainvälistymismoduuli, joka on yhteneväinen kaikissa partnerikorkeakouluissa. Opinnot koostuvat verkossa jaettavista kansainvälistymisen taustamateriaaleista ja moduuliin kytkeytyvistä kansainvälisistä yritystoimeksiannoista. 
 
Pääpaino on siis tekemisessä. Opiskelijat työstävät yrityksille kansainvälisyyssuunnitelmia ja auttavat kontaktiverkoston rakentamisessa. Tekemällä oppii. Ja se on innovaatiopedagogiikan kulmakivi.
 

Innovaatiovalmiuksia mitataan opiskelijoilta, opettajilta ja yrityksiltä

INTENSEn liitännäisenä on myös innovaatiovalmiuksien mittaaminen. Tähän altistetaan opiskelijoiden lisäksi myös opetushenkilöstö - ja yrityksetkin. Pohjana mittaamiselle on Turun AMK:ssa kehitetty mittaristo, innovaatiobarometri.

INTENSE - International Entrepreneurship Skills in Europe
Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja löytämään uusia kansainvälisiä kontakteja partnerimaista. Kohteena ovat pienet ja keskisuuret yritykset. Opiskelijat työskentelevät yrityscaseissa ja pyrkivät auttamaan yrityksiä niiden kansainvälistymisessä.   Hankkeessa mitataan myös osallistujien innovaatiokompetensseja. 
 
Mukana ovat korkeakoulut:
 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Saksa
Stichting Hogeschool Utrecht, Hollanti
University Colleges LIMBURG, Belgia, 
J.J. Strossmayer University of Osijek, Kroatia 
 
Hanketta rahoittaa EU Erasmus+-ohjelma.