Sivu päivitetty 14.9.2017

Hoitokoti palaa -suuronnettomuusharjoitus

Turun AMK:ssa Ruiskadulla järjestetään moniammatillinen suuronnettomuusharjoitus 21.9.2017 klo 18–22. Toiminnassa mukana ovat AMK:n ensihoitaja-, bioanalyytikko-, röntgen- ja sairaanhoitajaopiskelijat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos sekä Kaarinan, Kuusiston ja Rantakulman VPK:t.

Harjoituksessa pyritään muodostamaan todellisen onnettomuuden toimintaympäristö.  Harjoituksen lääkintäjohtajat tulevat Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (VSSHP) aluekenttäjohtoyksiköistä. 

– Ensihoitajaopiskelijoille annetaan roolit harjoituksessa opiskeluvaiheidensa mukaan, mainitsee ensihoidon lehtori Jani Paulin.

Lähellä valmistumista olevat opiskelijat toimivat suuronnettomuusharjoituksessa johtotehtävissä ja osa johtajien alaisuudessa ja ohjauksessa. Opintojensa alussa olevat toimivat potilaina. 

Simulaatioharjoituksia poikkeavista olosuhteista

Simuloidun sairaalan päivystyksessä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen hoitohenkilökunta harjoittelee suuronnettomuusprotokollan mukaista toimintaa traumatiimeissä yhdessä sairaanhoitaja- ja bioanalyytikko- ja röntgenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Simuloidussa terveyskeskuksessa samat ammattiryhmät ottavat vastaan lievemmin loukkaantuneita potilaita. Harjoitukseen osallistuu yhteensä n. 170 henkilöä.

Osallistujat harjaantuvat toimimisessa poikkeavissa olosuhteissa ja saavat kokemusta suuronnettomuustilanteesta. Kokemusta tulee myös johtamisesta, riski- ja turvallisuustekijöiden hallinnasta ja viranomaisyhteistyöstä sekä erityisesti erityisryhmän potilaisiin liittyvistä haasteista (potilaat ikääntyneitä ja liikuntarajoitteisia). 

– Tärkeä harjoitus kaikille osapuolille, jossa voidaan harjoitella eri ammattiryhmien ja viranomaisten toiminnan yhteensovittamista aina haastavassa suuronnettomuustilanteessa, toteaa Paulin.

HOITOKOTI PALAA -harjoitus to 21.9.2017 klo 18–22 Ruiskadulla.
Kyseessä ei ole todellinen vaaratilanne, vaan harjoitus, johon hälytysajoneuvot osallistuvat. Sivulliset eivät voi osallistua toimintaan.