Sivu päivitetty 9.10.2017

SOTE-palvelujärjestelmän kehittäminen -tutkimusryhmän vetovastuu vaihtui

TtT, dosentti Sini Eloranta aloitti lukukauden alussa SOTE-palvelujärjestelmän kehittäminen ihmisen parhaaksi –tutkimusryhmän vetäjänä. Hän toimii Turun AMK:ssa lehtorina, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kliinisen hoitotyön opettajana ja tutkimusvastaavana.

– Minun on ollut ilo tarttua kuluneena syksynä SOTE-palvelujärjestelmän kehittäminen -tutkimusryhmän vastaavaksi. Ajassa, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on mittavassa uudistuksessa. Uudistus on mahdollisuus, jonka tavoitteena on taata yhdenvertaiset palvelut kansalaisille sekä poistaa tehottomia toimintatapoja, lehtori Sini Eloranta kommentoi.

Palvelujärjestelmä kohdistuu ihmisiin

Palvelujärjestelmän muutos kohdistuu viime kädessä ihmisiin: asiakkaisiin ja työntekijöihin.

– Suurin muutos tulee olemaan tuotantokeskeisen ajattelun muuttuminen asiakaskeskeiseksi. Asiakkaan rooli sekä digitaaliset ja terveysteknologiset ratkaisut vahvistuvat entisestään, Eloranta kuvaa.

Tulevaisuuden palveluita tuotetaan uudenlaisilla konsepteilla lähelle ihmistä. Päätöksentekijöillä ja työntekijöillä tulee olla ihmisten arjen tuntemista, koska vain sitä vasten uusia ratkaisuja pystytään luomaan yhdessä.

Palvelu ihmisen parhaaksi

– Ammattikorkeakoulut tuottavat 80 % sote-työvoimasta, niistä työntekijöistä, jotka mahdollistavat sote-uudistuksen onnistumisen. Mittava uudistus haastaa organisaatiot valjastamaan oppimispotentiaalit käyttöön, Eloranta pohtii.

– Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja poikkisektoraalista osaamista luomaan uudenlaisia toimintoja vanhojen rinnalle ja tilalle. Hoidon ja palvelun tulee kehittyä ihmisen parhaaksi ja heidän tarpeitaan vastaaviksi, hän toteaa lopuksi.

SOTE-palvelujärjestelmän kehittäminen -tutkimusryhmän asiantuntijat työskentelevät aktiivisesti alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa luodaan uudenlaisia ratkaisuja yksilöiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen yhteistyössä ihmisten itsensä kanssa.