Sivu päivitetty 10.10.2017

Yritysten ja urheiluorganisaatioiden kannattaa tehdä yhteistyötä

Turun ammattikorkeakoulussa järjestettiin perjantaina 6.10. Urheilubisnes nyt ja huomenna -seminaari. Iltapäivän mittaisessa tilaisuudessa pohdittiin urheilun roolia tulevaisuudessa. Miten urheilun avulla voidaan luoda arvoa niin yrityksille ja organisaatioille kuin laajemmin koko yhteiskuntaan?

Yhä useammat yritykset haluavat nykyään tuoda esiin liiketoimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Lisäarvoa pyritään rakentamaan yhteisöllisyyttä kasvattamalla. Yritysten voisikin olla entistä useammin toimivaa lyöttäytyä yhteen urheiluseurojen kanssa, sillä seurat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia ja vahvistavat samalla luontaisesti paikallisyhteisöjen yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– Mitä paremmin yritysten ja urheiluorganisaatioiden arvot kohtaavat, sitä vaikuttavampaa yhteistyö voikin molemmille osapuolille olla, toteaa yliopettaja Harri Jalonen Turun ammattikorkeakoulusta.

Urheilutapahtuma toimii sujuvasti alustana, jossa yritysten on mahdollista löytää toisensa ja jossa yritys ja kuluttaja kohtaavat molempia innostavan lajin äärellä.  

– Pelkkien ottelutulosten kertomisen sijaan urheiluorganisaatioiden olisi tulevaisuudessa pohdittava, miten ne voisivat integroitua ympäröivään yhteiskuntaan tiiviimmin. On selvää, että urheiluorganisaatioiden on otettava kantaa yhteiskunnallisiinkin asioihin, mikäli ne haluavat vahvistaa seuransa identiteettiä tai lunastaa seuralle entistä vahvemman roolin yhteiskunnallisena toimijana, kertoo lehtori Jaakko Haltia Turun ammattikorkeakoulusta.

Pelikirjan avulla arvokkaampaa liiketoimintaa

Tilaisuudessa julkaistu Arvonluonnin pelikirja kertoo miksi ja miten yritysten ja urheiluorganisaatioiden kannattaisi tehdä yhteistyötä. Urheilulla on kyky tuottaa tarinoita, tunteita ja uskollisia yleisöjä. Miten yritykset voisivat ottaa oppia tästä?

Kirja sisältää tutkimukseen pohjautuvia, mutta käytäntöön sovellettavia avauksia, joiden kautta yritysten ja urheiluorganisaatioiden yhteistyö näyttäytyy uudessa valossa. Kirjan kymmenessä erässä kerrotaan, miten erilaisista arvonlajeista voidaan tuottaa konsepteja, jotka tuovat arvoa paitsi yrityksille ja urheiluorganisaatioille myös laajemmin yhteiskuntaan. Teemoja ovat mm. yhteiskuntavastuu, johtaminen, sosiaalinen media ja e-urheilu.

Arvonluonnin pelikirja sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yritysten ja urheiluorganisaatioiden välisen yhteistyön kehittämisestä. Julkaisu on vapaasti ladattavissa verkossa: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166456.pdf

Lisätietoja:
Jaakko Haltia, lehtori, Turun AMK, jaakko.haltia@turkuamk.fi,  044 907 4966
Harri Jalonen, yliopettaja, Turun AMK, harri.jalonen@turkuamk.fi, 044 907 4964

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulu-tamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction