Sivu päivitetty 11.10.2017

Mobiilisovelluksella mielenterveystietoa Etelä-Afrikkaan

MEGA – Building capacity by implementing mhGAP mobile intervention in SADC countries -projekti pureutuu Etelä-Afrikan lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Kolmevuotinen projekti alkaa 15.10.2017. Kumppaneita on Euroopasta kolme, Etelä-Afrikasta viisi ja Sambiasta kaksi. Miljoonarahoituksen saanutta projektia vetää Mari Lahti.

Mielenterveyden edistäminen on yksi YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelma 2030 pääkohteista. Huomiota kiinnitetään muun muassa tarttumattomien tautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Yhtenä kohteena ovat mielenterveysongelmaiset lapset ja murrosikäiset.

– Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat muodostavat merkittävän haasteen kestävälle kehitykselle. Nuorten terveys vaikuttaa positiivisesti toimintakykyyn ja -edellytyksiin, siksi tarvitaan uusia innovaatioita edistämään mielenterveyttä ja ehkäisemään depressiota, yliopettaja Mari Lahti toteaa.

Terveysteknologiaa kehittämällä voidaan vahvistaa kehitysmaiden mielenterveystyön osaamista kustannustehokkaasti. Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten mielenterveyden uhkia kartoitetaan ja hoitoon pääsyä pyritään nopeuttamaan käyttämällä WHO:n mhGAP-mallia mobiilisovelluksen avulla. Tällöin myös niillä alueilla, joilla on heikommin tietoa ja osaamista mielenterveysongelmien hoitamisesta on paremmat mahdollisuudet edistää nuorten mielenterveyttä ja ehkäistä depressiota. 

Olosuhteet vaikuttavat mielenterveyteen 

Puolet mielenterveysongelmista alkaa ennen 14 vuoden ikää. Ympäristöllä on mielenterveyteen suoria ja välillisiä vaikutuksia. 

– Ympäristövaikutukset pitäisi ottaa enemmän huomioon murrosikäisten kanssa. Huonot ympäristöolosuhteet keskittyvät köyhiin ja vähemmistökansallisuuksiin. Projektissa viemme mielenterveydestä tietoa ja koulutusta Etelä-Afrikan alueelle. Kehitämme WHO:n mhGAP-oppaasta mobiiliversion lasten ja nuorten mielenterveyden arviointiin, Lahti kertoo.