Sivu päivitetty 1.11.2017
ensihoitaja

10. hoitotason ensihoidon koulutus Turussa

Turun ammattikorkeakoulu on toteuttanut syksystä 2011 alkaen hoitotason ensihoidon lisäkoulutusta. Kymmenes asetusten mukainen koulutus alkoi 1.11.2017 Ruiskadulla 19 opiskelijan voimin.

Turun ammattikorkeakoulussa Hoitotason ensihoito -lisäkoulutus 30 op on suunnattu sairaanhoitajille, joilla on puolen vuoden kokemus vähintään perustason ensihoidosta.

Käytännön kokemus

Koulutuksen vastuuopettajat Lasse Putko ja Jani Paulin ovat tyytyväisiä, kun opiskelijoita tulee ympäri Suomea. Osalla opiskelijoista on työkokemusta alalta vaadittu minimi puoli vuotta, mutta osalla on jo pitkä kokemus alalta, asetuksen mukainen pätevöittävä koulutus vain puuttuu.

– On hyvä, että perusteet ovat hallussa, jotta opetuksessa voidaan lähteä heti soveltamaan teoriaa käytäntöön. Opintojen myötä opiskelijoille aukeaa monia erilaisia mahdollisuuksia, joita heidän kannattaa pohtia. Ensihoitajien työtilanteet vaihtelevat Suomessa eri alueilla, mutta huomionarvoista on, että hoitotason ensihoitajille on kysyntää myös ulkomailla, Paulin ja Putko toteavat.

Opetuksessa tarvitaan myös käytännön tuntemusta. Kouluttajat pitävät omaa asiantuntijuuttaan ajan tasalla käytännön työjaksoilla työelämässä.

Keväällä 2011 tuli voimaan Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluja koskeva asetus (340/2011). Asetuksen mukaan sairaanhoitaja voi toimia ensihoidossa hoitotasolla suoritettuaan vähintään 30 op laajuisen opintokokonaisuuden ammattikorkeakoulussa, jossa on ensihoidon koulutusohjelma.