Sivu päivitetty 15.11.2017

Ensihoidon alumneilla laaja asiantuntemus ja mielenkiintoisia urapolkuja

Viime viikolla järjestettiin jo kolmas ensihoidon alumnipäivä. Ensihoidon alumnipäivässä kyse on siitä, että Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneet ensihoitajat tulevat jakamaan omaa osaamistaan ensihoitajaopiskelijoille. Päivä järjestetään kerran vuodessa.

Kirjoittaja: Sanna Ojala
Kuvat: Saija Vanhanen

Asiantuntijuuden jakamista tuleville ammattilaisille

Alumnipäivä suunnitellaan Ensihoidon alumnit -ryhmässä Facebookissa, jossa on tällä hetkellä 100 alumnia. Suunnittelussa minulla opettajana on vain pieni rooli, lähinnä keskustelun aloittajana ja toteutusajankohdan valinnassa sekä ohjelman laatimisessa.

– Halukkaat alumnit osallistuvat alumnipäivään, he valitsevat aiheensa ja toteutustavan itse. Aiheet ovat ajankohtaisia ja koostuvat niin luennoista kuin harjoittelustakin.

– Tänä vuonna saimme kuulla hyvin eri paikoissa työskentelevien ensihoitajien luentoja. Kuulimme samalla, millaisia urapolkuja ensihoitajaopinnot mahdollistavat.

Mukana olivat Jussi Reijonen, Henry Sippola, Teemu Palkki ja Viljami Hätönen. Osalla ensihoitajaksi valmistumisesta oli jo vuosikymmen, yhdellä vasta vuosi.

Päivään osallistuneet kolme ensihoitajaopiskelijaryhmää ovat opinnoissaan eri vaiheissa; kaksi ryhmää valmistuu ensi vuoden aikana ja yksi ryhmä on opintojen puolivälissä.

Onko terveydenhuollossa asiakkaita vai potilaita?

Jussi Reijonen haastoi opiskelijat pohtimaan, onko terveydenhuollossa oleva henkilö asiakas vai potilas. Luennolle osallistuvien ensihoitajaopiskelijoiden mielipiteet hajaantuivat, osa piti henkilöä asiakkaana, mutta suurin osa potilaana.

– Uudessa järjestelmässä potilas muuttuu asiakkaaksi. Hänellä on oikeus ja velvollisuus valita, mihin hän hakeutuu hoitoon. Asiakas hakee hyvää palvelua ja hyvää hoitoa.

Toisaalta pohdittiin, kumpi tulee ensi potilas/asiakas vai työntekijä? Todettiin, että kun työtekijät voivat hyvin, niin he huolehtivat asiakkaistaankin paremmin.

Myös päivän viimeisessä luennossa keskityttiin sote-uudistukseen, sillä kuulimme terveiset Sosiaali- ja terveysministeriöstä Viljami Hätöseltä.

Ensiapua käytännössä

Henry Sippolan luennon aihe oli käytännönläheisempi, siinä paneuduttiin TECC (Tactical Emergency Casualty Care) perusteisiin. TECC-menetelmällä eli taktisella ensihoidolla tarkoitetaan, että tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

Sippola koulutti myös kiristyssiteen ja ensisiteen käyttöön niin teoriassa kuin harjoituksessakin. Opiskelijat pääsivät käytännössä harjoittelemaan.

Teemu Palkin matkassa matkustettiin Isoon-Britanniaan ja kuultiin Lontoossa työskentelystä.

– Ulkomaille työhön lähteminen vaatii runsaasti paperityötä ja sinnikkyyttä. Suomalainen koulutus on laadukasta ja antaa siten hyvät valmiudet työskentelyyn Lontoon alueella. Uudet työntekijät perehdytetään hyvin, annetaan ajokoulutusta ja erilaisten potilaiden ensihoitokoulutusta. 

Positiivinen palaute

Opiskelijoiden antaman palautteen perusteella alumnipäivälle on tilausta, palautekyselyssä annettu yleisarvosana päivästä ei voisi olla paljon parempi. Palautelomakkeessa kysyttiin, mikä oli parasta päivässä, kehittämisehdotukset ja toiveet tuleville alumnipäiville.

Palaute oli todella positiivista. Päivän aiheita pidettiin ajankohtaisina ja luennoitsijoita mielenkiintoisina. Kuten aina yksi opiskelija tykkää toisesta aiheesta, toinen pitää sitä lähes turhana.

Kehitettävää oli lähinnä aikataulussa pysymisessä ja toivottiin f2f-luentoja, eikä verkkoluentoja. Tässä pari sitaattia palautelomakkeen vastauksista:

Parasta päivässä oli: ”Päivän ensimmäinen ja viimeinen luento. Toki käytännön harjoitus oli myös oikein hyvä. Ehkä voisi siis todeta, että parasta päivässä olikin laadukas ja ajankohtainen sisältö. Myös puhujat olivat aiheensa asiantuntijoita.”

Toiveet tuleville alumnipäiville: ”Ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä luentoja, uratarinoita erilaisista kentän paikoista ja mahdollisuuksista työllistyä. Työskentely ulkomailla eritoten kiinnostaa. Myös johtamisen näkökulmasta esim. kejo:n luento olisi mielenkiintoista kuulla. Tämän päivän TECC-luennon tyyppisiä lisää, jossa on myös jokin konkreettinen opetus ja käytännön harjoittelu.”