Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.11.2017
Opiskelijoita kirjastossa

Turun AMK:n kirjaston käyttäjäkyselyn 2017 tuloksia

"Ilman kirjaston palveluita, ei kyllä oikein pysty opiskelemaan. Googlemateriaali ei aina vaan riitä."

Teksti: Marja Anttonen

Turun AMK:n kirjaston käyttäjäkysely toteutettiin osana ammattikorkeakoulujen kirjastojen kansallista kyselyä keväällä 6.4. - 12.5.2017. Kyselyyn saatiin 277 vastausta.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kirjaston palveluiden tärkeyttä ja toimivuutta asteikolla 1 - 5. Lisäksi käyttäjillä oli mahdollisuus antaa avointa palautetta. Kirjasto sai kyselystä arvokasta tietoa ja kehittämisehdotuksia palveluistaan. Tulokset tullaan huomioimaan kirjaston toimintasuunnitelmassa ja kehittämistyössä.

Eräs vastaajista kysyi: “Does anyone really win an ipad?” – Kyllä, näin todella tapahtui. Tällä kertaa onni suosi musiikin opiskelijaamme Linnankadulla, ja hän voitti arvonnassa iPad-tabletin. Lue lisää arvonnasta Kreodi-lehden jutusta Yli 12700 vastausta AMK-kirjastojen käyttäjäkyselyyn.

Eniten vastauksia saatiin Lemminkäisenkadun kampuskirjastosta sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan vastaajilta. Tutkintoa suorittavat 1. - 2. vuoden opiskelijat muodostivat suurimman vastaajaryhmän.

Vastaajista 39,2 % ilmoitti käyvänsä kirjastossa muutaman kerran kuukaudessa, joskin melkein 25 % kävi kirjastossa vähintään kerran viikossa.

Turun AMK:n kirjaston palvelut kokonaisuutena saivat käyttäjäkyselyssä arvion 4,3.

Näissä palveluissa onnistuttiin hyvin:

  • Kirjaston henkilökunnan palveluhalukkuus 4,62
  • Aineiston lainaus, palautus, varaus ja lainojen uusiminen 4,56
  • Kirjaston henkilökunnan asiantuntevuus 4,52
  • Opinnäytetyötietokannat 4,46
  • Neuvonta ja tietopalvelu 4,44
  • Finna-hakupalvelut 4,31

Näiden palvelujen toimivuudessa suhteessa tärkeyteen oli parannettavaa:

  • Itsenäisen työskentelyn tilat: toimivuus 3,79 / tärkeys 4,02
  • Kirjaston aukioloajat: toimivuus 3,84 / tärkeys 4,39
  • E-kirjat: toimivuus 3,96 / tärkeys 4,31
  • Kurssi- ja tenttikirjat: toimivuus 4,05 / tärkeys 4,69

Henkilökunta ja tiedonhankinnan opetus saivat kiitosta

Avoimissa vastauksissa kiitettiin henkilökunnan asiantuntevuutta ja asiakaspalvelutaitoja. Henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta pidettiin tärkeänä palveluna. Toivottiin enemmän henkilöstölle suunnattuja, työtä helpottavia koulutuksia.

Kirjaston tarjoamat palvelut ovat laajat, mutta tarpeelliset. Yhtä tarpeelliset ovat myös asiantuntevat työntekijät, jotka ovat kirjastossa auttamassa. Huippu kirjasto!

Informaatikoilta saa paljon vinkkejä, joita itse ei välttämättä tule ajatelleeksi.

Tiedonhankintaa voi tehdä useissa eri alustoissa ja niiden toimintaperiaatteista kertominen on palvelua parhaimmillaan.

Henkilökohtainen palvelu on erittäin tärkeää ja tiedonhaun tukeminen kirjaston henkilökunnalta niin meille opettajille kuin oppilaillekin.

Verkon käytöstä opetusta enemmän ja välineiden käytöstä esim. youtube-opetusvideoita.

Tiedonhankinnan opetus sai kiitosta ja kehittämisehdotuksia. Monet vastaajat toivoivat lisää tiedonhankinnan opetusta:

Enemmän tiedonhaun opetusta. Opiskelun alussa, keskivaiheella sekä loppuvaiheessa. Finnasta löytyy vaikka mitä kunhan osaisi etsiä.

…Olen vasta opintojen loppuvaiheessa alkanut ymmärtää kirjaston ja tietokantojen palveluita sekä tiedonhakua. Olisipa koulutukseen kuulunut ekana vuonna tiedonhakua käytännössä, kirjaston tai muun tahon järjestämänä…

Tietokantojen ryhmäopetukseen olisi kannattanut järjestää enemmän aikaa.

Jatkuvat, avoimet tiedonhaun tasoryhmät helpottaisivat opintoja. Osa opiskelijoista ei tarvitse paljon ohjausta ja osa tarvitsee enemmän, lähtötason vaihtelut vie helposti varatun ajan osalle liian helppoihin ja osalle liian vaikeisiin toimintoihin.

Toiveena enemmän aukioloa ja e-aineistoja

Kirjastoyksiköiden aukioloajoista tuli paljon palautetta. Toivottiin laajempia aukioloja, lisää aamuaukioloaikoja, enemmän omatoimiaukioloaikoja ja perjantaihin pidempää aukioloa, koska viikonlopuksi halutaan lainata kurssikirjoja.

Kirjaston aukioloaikoja voisi lisätä esim. "kylmäasema periaatteella".

Kirjaston omatoimiaukioloaikojen pitäisi olla laajemmat ja koskea myös pyhäpäiviä.

…. omatoiminen lainaaminen vaikka kirjaston hoitaja ei olisi paikalla.

Kirjaston aukioloaikoja pitäisi pidentää. Toivoisin että kirjasto aukeaisi aamuisin viimeistään kahdeksalta (8.00).

Aukioloaikaa pitäisi pidentää. Nyt kirjasto aukeaa vasta klo 9 kun olisi hyvä jos se aukeaisi jo klo 7.45.

Vastaajat olivat sitä mieltä, että kirjaston aineistoista on ollut huomattavan paljon hyötyä opinnoissa ja työssä, mutta kurssikirjoja tarvittaisiin enemmän.

Kirjat helposti saatavilla, henkilökunta auttaa löytämisessä. Tarvittavat kirjat muista kirjastoista tulee nopeasti. Koulutusalaa vastaavia kirjoja löytyy kattavasti.

Pidän erityisesti siitä, että tarjolla on yleensä paljon kurssikirjoja lainattavaksi ja niitä voi varata ilmaiseksi. Tämä on tärkeä palvelu, koska kurssikirjat ovat todella kalliita ja niitä olisi mahdotonta ostaa opiskelijan budjetilla.

Kurssikirjoja saisi olla enemmän, sillä ne ovat ainakin sosiaali- ja terveysalalla lähes aina varattuja.

Aikaisempiin kyselyihin verrattuna oli tapahtunut muutos suhtautumisessa digitaalisiin aineistoihin. Usea käyttäjä toivoi lisää e-kirjoja ja -aineistoja:

Lisää e-kirjoja.

En juurikaan asioi paikan päällä, mutta arvostan elektronisia palveluita. Kaipaisin lisää e-kirjoja ja e-lehtiä.

E-aineistojen määrän kasvattaminen tärkeätä.

Enemmän e-kirjoja toivon, tenttikirjallisuuteen liittyen.

Kaipaisin lisää englanninkielisiä e-kirjoja esim. naistentauteihin ja synnytyksiin liittyen sekä kätilötyön kirjoja.

Linnankadun vastaajat toivat esille huolen kirjastopalvelujen säilymisestä Linnankadulla, ja palvelujen toivottiin jatkuvan kampuksella.