Sivu päivitetty 7.12.2017

Vesinäytteenottajan koulutus Turun ammattikorkeakoulussa

Turun AMK sai Suomen ympäristökeskukselta luvan vesinäytteenottajan sertifiointikoulutuksen järjestämiseen. Ensimmäinen koulutus toteutettiin marraskuun alussa.

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin välinein. Suomen Ympäristökeskus valvoo ja antoi hakemuksesta luvan vesinäytteenottajan sertifiointikoulutuksen järjestämiseen Turun ammattikorkeakoululle. 

Ensimmäinen koulutus toteutettiin 01 – 02.11.2017. Koulutun sisältöä ja järjestämistä oli auditoimassa Suomen Ympäristökeskuksen edustaja. Auditoinnista saimme raportin, jossa erityiskiitosta annettiin näytteenoton laatujärjestelmästä ja työsuojelusta, kertoo yliopettaja Arto Huhta, koulutuksen vastuuopettaja.

Vesinäytteenottajan sertifiointikoulutuksesta saatu opiskelijapalaute oli erittäin positiivista. Loppukokeen kysymykset vastasivat vesinäytteenottajalle asetettuja osaamis- ja taitovaatimuksia. Monivalintakysymyksiä pidettiin yleisesti haastavina. Koulutuksen loppukokeen kysymykset hyväksyi Suomen Ympäristökeskuksen edustaja ja kokeet tarkasti Piia Leskinen. Loppukokeen hyväksytysti suoritti 23 osallistujaa.

Seuraava vesinäytteenottajan sertifiointikoulutus järjestetään syksyllä 2019.