Sivu päivitetty 10.1.2018

Väitös: Kohti käyttäjälähtöisempää ilmastointia toimistoissa

Sisäilmastolla on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Turun AMK:n tutkija Henna Maulan väitöskirjassa tarkastellaan toimistoympäristön sisäilmaston vaikutusta tilan käyttäjän viihtyvyyteen, kokemukseen ja työsuoriutumiseen.

Turun AMK:n Sisäympäristö-tutkimusryhmässä työskentelevä tutkija, FM Henna Maula väittelee 10.1.2018 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella aiheesta Sisäilmaston vaikutus kokemukseen ja työsuoriutumiseen toimistotyössä. 

Väitöskirjan nimi on Effects of Indoor Climate on Occupants’ Perception and Work Performance in Office Environment. Väitöksen ala on LVI-tekniikka.

Sisäilmastolla on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin, sillä ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa. Väitöskirjassa tarkastellaan toimistoympäristön sisäilmaston vaikutusta tilan käyttäjän viihtyvyyteen, kokemukseen ja työsuoriutumiseen.

Lämpötilaa, sisäilman laatua ja huoneen ilmavirtauksia tutkittiin avotoimistolaboratoriossa neljässä eri osatutkimuksessa. Ilmavirtausten keskinopeuden havaittiin kasvavan toimiston jäähdytystarpeen kasvaessa ja ilman virtauskuvio näyttäisi olevan epävakaa. Huonosti toteutettu toimiston työpisteiden sijoittelu saattaa aiheuttaa tilan käyttäjille vetoa. Toisaalta, ilmastoinnin ollessa riittämätön toimiston lämpötila kohoaa ja sisäilman laatu heikkenee, minkä havaittiin vaikuttavan negatiivisesti subjektiivisiin reaktioihin sekä työsuoriutumiseen. Raittiin ilman tuomisella suoraan työpisteeseen puhalluksen muodossa oli positiivinen vaikutus subjektiivisiin reaktioihin lämpimässä toimistossa.

Energian kulutus ja vetoriski ovat suurimpia ongelmia, kun ilmastointia käytetään toimistoissa, joissa on suuri sisäinen lämpökuorma. Yksi ratkaisu saattaisi olla antaa toimiston lämpötilan hieman nousta ja tuoda raitis ilma suoraan työpisteisiin puhalluksen avulla. Tilan käyttäjille voisi tarjota työpistekohtaisen mahdollisuuden säätää puhallusta, jolloin jokainen toimiston käyttäjä pystyisi itse säätämään omaa lämpöympäristöään ja saavuttaa näin paremman lämpöviihtyvyyden samalla kun ilmastoinnin energiankulutusta voitaisiin pienentää.


Väitöskirjan verkko-osoite:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7766-6
Väittelijän yhteystiedot: Henna Maula, puh. 043 824 1588, henna.maula@turkuamk.fi